Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Prax v procese hlbokých zmien

Drahá sangha,

V roku 2020 vstupujeme do nového desaťročia. V tomto svete dochádza exponenciálnou rýchlosťou k mnohým zmenám. V priebehu prirodzeného procesu dobro prichádza so zlom. Sledujeme chvályhodné úspechy vo vede a technike súčasne s častejšími a nepredvídateľnými katastrofami, súvisiacimi s klímou a teraz celosvetovo s Covid-19, ktorý spôsobuje mnoho utrpenia. Na viacerých miestach sa zjavujú politické a hospodárske otrasy. Mnoho vecí sa neustále mení, mení, mení. V budúcnosti sa môžu objaviť väčšie problémy. Zlá situácia je však dobrá situácia. Dobrá situácia je zlá situácia. Naša narastajúca zlá situácia nám teda môže pomôcť nájsť Veľkú cestu.

Buddha nás učil viacej, ako len získať dobrý život. Keď vidíme utrpenie v sebe samom a okolo seba, musíme si položiť veľkú otázku: Čo je to? Čo je život? Čo som? Teraz je ten pravý čas zasiahnuť hlboko do svojho srdca a mysle a prebudiť sa. Prebudiť svoju pravú podstatu k nekonečnému potenciálu, ktorý v sebe máme, aby sme pomohli druhým. Starajme sa o skutočné semiačko, ktoré máme vo vnútri. Tu sú slová od Zenového majstra Seung Sahna, aby nás povzbudili:

„Koniec tohto sveta znamená začiatok nového sveta. Musíte to pochopiť, dobre? Mnoho ľudí chce zažívať dobré chute, dobrý čas, dobrý pocit. To je len túžba, však? Keď ovocie rastie, najprv má veľmi dobrú farbu, ale ešte nie je úplne zrelé. Keď dozrie, farby sa vytratia. Potom je veľmi sladké, veľmi sladké. Má dobrú chuť. Ale po čase začne hniť. Keď zhnije, objaví sa správne semiačko. Mnoho ľudí chce zažívať dobré chute, ale na tomto ovocí, tomto svete, jeho chuti nezáleží, dobre? Keď všetko úplne zhnije, potom sa semiačko dostane do zeme, znova sa zjaví a opäť sa stáva ovocím. Nebažte teda len po dobrej chuti. Na chuti nezáleží, rozumiete? Vaše myslenie, vaša situácia, vaše telo, všetko čoskoro zhnije. Keď vaša situácia, vaše telo a všetko zhnije, ale vaše centrum je silné, objaví sa správne semiačko. Ak nájdete svoje semiačko, nezomriete. Vaše semiačko nemá život a smrť. Musíme teda nájsť svoje skutočné semiačko, a potom len pomáhať tomuto svetu.

“Nech sa všetky bytosti prebudia k svojej buddhovskej podstate a len to robia v roku 2020.“

Zenový majster Dae Bong

Navzájom si pomáhať

V Avatamsaka sútre sa vraví: „Ak chcete pochopiť všetkých Buddhov minulosti, prítomnosti a budúcnosti, musíte sa pozerať na podstatu celého vesmíru ako výtvor mysle samotnej.“

Všetci do určitej miery chápeme, o čom hovorí táto sútra. Keď sme šťastní a aktívny, celý svet okolo nás je radostný. Ale ak sme smutní a deprimovaní, dokonca aj mraky vyzerajú smutne a dážď sa mení na slzy celého sveta. Všetko sa stáva problémom a my sme len pasívnym pozorovateľom vo svete, ktorý sme si nevybrali.

Palica, kasa, šaty, písma, sútry, majstri, Buddha, náboženstvo: to všetko je vlastne len placebo. Ale pokiaľ máme myseľ, potrebujeme ich. A dokonca ak nemáme žiadnu myseľ a sme úplne slobodní, stále ich potrebujeme. Pokiaľ zostáva čo i len jedna bytosť, lapená vo svojich ťažkostiach a utrpeniach, musíme si obliecť svoje šaty a cvičiť s nimi zen. Pretože o tom to celé je: o spolupatričnosti a vzájomnej pomoci.

Zenový majster Ji Kwang

Deti – naši učitelia paramít

Deti sú našimi učiteľmi paramít: dávanie, predpisy, trpezlivosť, usilovnosť, samádhi, pradžňa. Rodičovstvo vzniká najlepšie, keď k nim dochádza spontánne. Chceme ich učiť svojim deťom. Učiť ich môžeme, len keď ich praktizujeme. Praktizovať ich môžeme, len keď sami vznikajú. Na to potrebujeme učiteľov. Deti sú našimi učiteľmi paramít.

Zenový majster Jok Um

Dobrá situácia alebo zlá situácia?

Existuje taoistický príbeh o starom farmárovi, ktorý celý život pracoval na svojom políčku. Jedného dňa jeho kôň utiekol. Keď sa to jeho susedia dozvedeli, prišli ho navštíviť. „Aké neštastie.“ vraveli mu susedia. „Možno.“ odpovedal farmár.

Ďalšie ráno sa kôň vrátil a spolu s ním aj tri divoké kone. „Aké úžasné“ vykrikovali susedia. „Možno.“ odpovedal starý muž.

Nasledujúci deň skúsil jeho syn osedlať jedného z divokých koní, avšak kôň ho zhodil a farmárov syn si zlomil nohu. Susedia opäť prišli ponúknuť svoju sústrasť nad jeho neštastím. „Možno.“ odpovedal farmár.

O deň neskôr prišli vojenskí dôstojníci do dediny naverbovať mladých mužov do armády.Keď videli zlomenú nohu farmárovho syna, nechali ho tak. Susedia gratulovali farmárovi, ako dobre všetko dopadlo. „Možno“ povedal farmár.

Zenová meditácia

Zenová meditácia sa zaoberá zdokonaľovaním praktizovania prítomnej sústredenosti a skúmaním seba samého pýtaním sa: „Čo som?“ Spočiatku to robíme tak, že si každý deň vyhradíme nejaký čas na tiché sedenie a pokúšame sa o to, aby sme zostali prítomní a skúmali podstatu svojho ja. Zenová meditácia sa však neobmedzuje iba na formálnu prax v sede. Máme šancu rozvíjať postoj prítomnej sústredenosti a seba-skúmania vo všetkých činnostiach svojho každodenného života. Nakoniec, všetko je zen, dokonca aj zen počas riadenia vozidla, zen počas jedenia a zen počas práce.

Zenový majster Wu Kwang

Praktizovanie služby

Toto je naša prax. Nie je to žiaden veľkolepý, rozšírený záväzok k vesmíru.
Nie je to nádej v lepšiu budúcnosť. Nie je to želanie, aby veci boli opäť
ako v minulosti. Deje sa len v tomto okamihu, reagujúc spontánne: ako môže
každý z nás poslúžiť ostatným?

Zenový majster Bon Haeng

Spoločná prax

Keď spolu cvičíme, učíme sa navzájom. Individuálna prax je dôležitá, ale keď cvičíme len samy, je náročné vidieť svoje obmedzenia a karmu, karmu našej mysle. Sanga je ako zrkadlo, v ktorom môžete ľahko vidieť svoje obmedzenia, možnosti svojho konania a názorov.

Spoločné konanie je ako vlna, ktorá vás odnáša a vy nedokážete odolávať. Vaše malé ja, vaše ego je príliš slabé, aby vlne odolalo. Táto vlna spoločného konania je vlnou vášho pravého ja. Meno pre to je: „Len to urob!“

Zenový majster Joeng Hye

Kongan a každodenný život

Akákoľvek formálna prax je jednoduchou situáciou, v ktorej je ľahké preťať myslenie. Akonáhle robíme formálnu prax, začne ovplyvňovať náš každodenný život. Každý okamih nášho života môžeme chápať ako kongan.

Keď sme schopní preniknúť do jednoduchých situácií konganov bez zmätku, spôsobeného našou logickou mysľou, naša intuícia začína rásť. Nakoniec vyrastie tak, že keď je konfrontovaná s komplexnou situáciou nášho života, automaticky sa objaví správna odpoveď.

Zenový majster Wu Bong

Veľká cesta bódhisattvu

Jeden, dva, tri. Odkiaľ tieto čísla prichádzajú. Vy už rozumiete. Deti chcú cukríky, obchodníci peniaze, vedci sa chcú stať slávnymi. Je veľa druhov ľudí a mnoho smerov. Kam nakoniec odídu?

Ak dosiahnete tento bod, dosahujete ľudskú podstatu a vesmírny základ. Ak dosahujete vesmírny základ, môžete jasne vidieť a jasne počuť. Vaše emócie, vôľa a múdrosť môžu správne fungovať. Potom je váš život správny a môžete pomáhať všetkým bytostiam. Toto sa nazýva Veľká cesta bódohsaittvu.

Zenový majster Seung Sahn

Univerzálne prepojenie

Praktizujeme tým, že sme prítomní, že sme v tomto okamihu, sme v tejto chvíli k dispozícii a začíname spájať zážitok z okamihov prítomnosti. Môžeme to pomenovať ako pravé „ja“ alebo prepojenie, ktorú zdieľame, či vzájomné bytie, o ktorej hovorí Thich Nhat Hanh: Úplné spojenie a jednota s týmto vesmírom. Táto skúsenosť nie je ničím mimoriadnym. Každá ľudská bytosť to denne zažíva. Mnoho, mnohokrát denne. Len tieto okamihy nespájame natoľko, aby sme si ich vždy všimli.

Takto praktizujeme a z vlastnej skúsenosti zisťujeme, že sme úplne prepojení. Hlavná zenová majsterka našej školy, Bobby Rhodes, raz použila príklad, ktorý mám rada. Zdvihla obe ruky a povedala: „Moja pravačka je silnejšia než ľavačka. Ale pravačka nikdy nehovorí ľavačke: ‚Ty nie si dobrá. Nie si adekvátna. Nemám ťa rada.’“ Veď viete, pomáhajú jedna druhej. Spolupracujú. Sú súčasťou toho istého tela.

Môžeme ďalej stavať na skúsenostiach spojenia s týmto vesmírom a s druhými ľuďmi a môžeme vidieť, že každá osoba je našou súčasťou. Závoj, ktorý je medzi nami a ostatnými, alebo medzi nami a týmto okamihom, je najskôr silný, ale postupne sa začína strácať. Prežívame to nie ako predstavu, ale ako pravdu. Nie sme oddelení od tohto sveta. Zažívame to vždy, keď robíme niečo pozorne. Praktizujeme pozornosť, skúmame tento okamih, otvorenú bdelú pozornosť, otvorené vnímanie tohto okamihu svojho života a prichdzame s tým aj na miesta, kde je to ťažké. Na miestach, kde cítime strach, kde cítime hanbu, kde cítime, že sme oddelení. Praktizujeme, aby sme dokázali priniesť práve takéto skúmanie a otvorenosť na miesta, ktoré umožnia našej prave podstate fungovať s menšími prekážkami.

Nancy Brown Hedgpeth JDPSN
From Coming Together to Inquire: An Interview with Nancy Brown Hedgpeth JDPSN
Primary Point Volume 36 • Number 2 • Summer 2019