Sloboda od rodinnej karmy

Otázka: Prednedávnom som v USA videl tvoju kaligrafiu, ktorá znela: “Sloboda od rodinnej karmy.” Čo to znamená? Prečo je to dôležité?

Zenový majster Seung Sahn: Základom rodiny je emócia. Emocionálne spojenie vytvára rodinu. Ale emócia a láska sú rozdielne. Emócia znamená protikladné pocity: mám rád/nemám rád, dobrý/zlý, môj/tvoj. Láska znamená žiadne protiklady: len dávanie, dávanie, dávanie, vždy len dávanie.

Chápanie je v tvojej hlave, emócie sú v tvojom srdci. Naše centrum – tantien – je priamo pod pupkom. Ak tam udržiavaš všetku energiu, potom dokážeš spracovať svoje chápanie a emócie. Emócie sa zmenia na veľkú lásku a veľký súcit. Taktiež sa tvoje porozumenie stane múdrosťou. Preto, ak je tvoje centrum silné, dokážeš kontrolovať svoje pocity, svoje podmienky a svoju situáciu. Keď sa tieto stanú jasnými, potom sa objaví tvoja skutočná práca: pomoc všetkým bytostiam. To je veľká cesta boddhisattvu.