Formy zenovej praxe

V zenovej škole Kwan Um používame štyri formy zenovej praxe:
– Meditácia v sede/chôdzi
– Poklony
– Spevy
– Kong-any
Tieto formy sú vyučované a zdieľané vo všetkých zenových centrách ale aj mimo nich napr. vo väzniciach, na univerzitách, v nemocniciach a počas medzináboženských stretnutí v komunite.

Meditácia

Cvičí sa ráno a večer, obvykle pol hodinu. Počas ústrania sú polhodinové bloky meditácie v sede prerušovené krátkou desaťminútovou meditáciou v chôdzi.
K sedeniu sa odporúča klasická buddhistická poloha: skrížené nohy, rovný chrbát, oči pootvorené, ruky v mudre, myseľ si je vedomá dýchania.
V kórejskej mníšskej tradícii Čogje nie je meditácia závislá na držaní tela, ale je to stav mysle.
Počas meditácie v sede si praktikujúci stále kladie veľkú otázku ako napríklad: “Kto som?”.
Sila tejto otázky zastavuje myslenie a objavuje sa Neviem.
Myseľ Neviem je názov mysle pred myslením.
Môžeme to nazvať myseľ, Buddha, pôvodná prirodzenosť, absolútno, svätosť, energia alebo vedomie,
No pôvodne tento bod nemá žiadne meno ani tvar. Nepripútanosť k akýmkoľvek myšlienkam a návrat k mysli Neviem umožňuje zenovým študentom vrátiť sa späť k ich pôvodnému bytiu.
Meditačné polohy v sede:

Správna meditácia
Znamená porozumieť svojmu pravému Ja.
Táto cesta začína a končí otázkou “Kto som?”.Keď sa na túto otázku zameriate skutočne až do hĺbky, vynorí sa iba jediná odpoveď – “Neviem.”Všetko myslenie je vtedy úplne odťaté a vy se vraciate do svojej mysle, ktorá je pred myslením- do svojej pôvodnej prirodzenosti.
Ak sa chcete vymaniť z oceánu utrpenia, potrebujete jediný kompas: kompas “Neviem”.Je stále vo vás.Keď ho použijete, potom zistíte, že správny smer sa moment za momentom objavuje jasne priamo pred vami.
(zenový majster Seung Sahn)

Poklony

Pre zenových študentov sa začína deň vykonaním 108 poklôn (inštruktážne video tu)
Podľa kórejskej tradície existuje 108 Buddhov a bódhisattvov. Ďalšie vysvetlenie je, že ľudské bytosti majú 108 druhov sebaklamov a my sa klaniame, aby sme ich prekonali.
Všeobecne sa učí, že sa neklaniame Buddhovi, ale svojej pravej podstate.
Naše malé ja (ego) sa klania nášmu veľkému ja (jednota seba a všetkého), až kým malé ja nezmizne.

Spevy

Spevy sa rozdeľujú na ranné, špeciálne a večerné

Ranné spevy:
1. Spev ranného zvonu (text)
2. Pocta trom klenotom (mp3text)
3. Sútra srdca kórejsky (mp3text)
4. Sútra srdca v jazyku krajiny, kde sa spev spieva (anglická verzia mp3, slovenský text docxpdf)
5. Veľká dharaní (mp3text

Špeciálne spevy:
1. Sútra desaťtisíc očí a rúk (úvod mp3, jadro mp3text)
2. Kwan Seum Bosal (mp3text)

Večerné spevy:
1. Spev večerného zvonu (mp3text
2. Pocta trom klenotom 
3. Sútra srdca kórejsky 
4. Sútra srdca v jazyku krajiny, kde sa spev spieva
5. Veľká dharaní

KIDO 

Cvičenie s názvom KIDO znamena v preklade cesta energie: KI – energia, DO – cesta.
Je to veľmi silná a účinná očistná praktika pre naše myslenie a emócie. Má korene v kórejskom šamanizme.
Zenový majster Dae Soen Sa Nim zvykol hovorievať, že jeden deň KIDO dokáže vyčistiť vašu myseľ tak, ako týždenné ústranie (JMDD)
KIDO je cvičenie pomocou spevu, pôvodom zo starej Číny, používané v zen buddhozme, špeciálne v kórejskej tradícii.
Počas cvičenia sa spieva sútra Kwan Seum Bosal, za doprovodu perkusných nástrojov, chrastítka, bubienky, bubny, drevené paličky, tamburíny…).
Namiesto sedenia sa v meditačných blokoch spieva a bubnuje, väčšinou počas chôdze. Kido bývá zvyčajne dvojdenné, ale môže byť aj dlhšie. Táto forma cvičenia je obzvlášť intenzívna, pomáhá dosiahnuť a udržať čistú myseľ. Posiluje vaše centrum (tantien), čistí myseľ a karmu.
Po niekoľkých dňoch KIDO sa cítite ako znovuzrodený.

Sú tri druhy spevov: modlitby za prospech všetkých bytostí, sútry a mantry.
Slová spevov sú prepisom čínskych slov do kórejčiny (s výnimkou mantier). Počas spevov má každý zvuk svoj vlastný význam, ktorý môže preniknúť naším vedomím. To je dôvod, prečo sa spevy spievajú akoby to boli mantry – pre silu ich zvuku.
Súčasne učenie vysvetľuje význam slov tak, že sa ich zmysel odráža v mysli a pomáha nám prehĺbiť našu prax.”…meditácia spevu nie je pre náš osobný pôžitok, aby sme mali príjemný pocit, ale aby urobila náš smer jasným. Aby sme zachránili všetky bytosti od utrpenia, náš smer sa musí stať čistým a osvieteným. Takže keď spievaš, musíš vnímať zvuk svojho hlasu: ty a vesmír ste sa už stali jedným, utrpenie mizne, objavuje sa skutočné šťastie. Toto sa nazýva nirvána. Ak udržíš nirvánu, tvoja myseľ je čistá ako priestor. Čistá ako priestor znamená čistá ako zrkadlo. Ak príde červená, je červená. Ak príde biela, je biela. Niekto je šťastný, aj ja som šťastný. Niekto je smutný, aj ja som smutný. Niekto je hladný, daj mu najesť. Toto sa nazýva veľká láska, veľký súcit, veľká cesta bodhisattvu. Tiež to znamená veľkú múdrosť. Toto je meditácia spevu, zen spevu. “

zenový majster Seung Sahn

Kong-any

Sú to otázky a odpovede s Majstrom.
Počas ústrania učiteľ predkladá každému študentovi niektorý z kong-anov.
Otázka “Kto som?” je považovaná za prvotný kong-an.
Rád Čogje používa zbierku 1700 ďalších kong-anov z indickej, čínskej, kórejskej a japonskej tradície.
Rozpoloženie vytvorené kong-anom pomáha mysli, aby bola viac pozorná pri meditáciách a každodenných aktivitách.
Jeden učiteľ Zenovej školy Kwan Um povedal: “Ako olovko na konci rybárskeho vlasca pomáha háčiku ponoriť sa hlbšie do oceánu, tak kong-an sprevádza myseľ smerom k hlbokému uvedomeniu, smerom k miestam, ktoré sa dajú inak ťažko dosiahnuť,  pokiaľ človek neudržuje sústavné smerovanie.”