Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Život nemá zmysel

Ľudský život nemá žiaden zmysel, žiaden dôvod ani žiadnu voľbu, ale máme našu prax, ktorá nám pomáha porozumieť svojmu pravému ja. Potom dokážeme zmeniť „žiaden zmysel“ na Veľký Zmysel, čo znamená Veľkú Lásku. Dokážeme zmeniť „žiaden dôvod“ na Veľký Dôvod, čo znamená Veľký Súcit. Taktiež dokážeme zmeniť žiadnu voľbu na Veľkú Voľbu, čo znamená Veľký Sľub a Cestu Boddhistatvu.

Zenový majster Seung Sahn

Prázdne ruky pri práci

Všetci prichádzame na tento svet a odchádzame z neho s prázdnymi rukami. Nikto nepovedal: „Hej! Ako by si chcel stráviť trochu času na planéte Zem?“ Taktiež, keď je čas na odchod, nikto nežiada o naše povolenie. „Hej, čo si myslíš? Si už pripravení odísť?“ Nie, keď čas vyprší čas, odchádzame. Nie je za tým žiadny dôvod a nemáme tu na výber. Čo by sme však mali robiť, kým sme nažive? Ako žijeme svoj život? Ako zapojíme naše prázdne ruky do práce?

Dyan Eagles JDPSNReč počas ceremónie Inka

Záväzok k praxi

Som si istý, že tu každý má nejaký druh osobného príbehu, preto sem stále prichádzate. Niekedy sa ospravedlňujeme: „Som príliš zaneprázdnený, mám prácu, musím sa starať o svoje deti.“ Všetko je v poriadku, ale ako s tým naložíte? Ako čo najskôr dosiahnete, že nie sme naše myslenie, že nie sme naša karma, že nie sme veci, ktoré prichádzajú a odchádzajú? Ako kultivujete túto realizáciu, aby sa sama od seba mohla zjaviť veľká láska, súcit a múdrosť? Ak snáď potom stretneme niekoho v núdzi, môžeme sa mu odovzdať a pomôcť mu nadobudnúť slobodu. Potom môže ísť vlastnou cestou a dosiahnuť seba samého.

Carlos Montero JDPSN

Čo je prvotný bod?

Často hovorím o prvotnom bode. Čo je to prvotný bod? Keď máte váhy a práve nič nevážia, šípka ukazuje na nulu. Ak na ne niečo položíte, šípka sa prehupne na „jedno kilo“. Ak to zoberiete, šípka sa vráti na nulu. Toto je prvotný bod. Keď nájdete svoj prvotný bod, potom ak príde dobrý pocit, či príde zlý pocit, šípka sa prehupne jedným či druhým smerom. Ale na tom nezáleží. Nekontrolujte to. Keď sa pocit skončí, šípka sa opäť ustáli na nule.

Ak ste ale nenašli svoj prvotný bod, a ak z váh odstránite ťažký objekt, šípka naďalej ukazuje „desať kíl“. Alebo sa šípka pohne len o kúsok, nevráti sa naspäť na úplnú nulu. Potom máte problém. Vaše váhy nevážia dobre. Ak na ne položíte naozaj ťažký predmet, možno sa úplne pokazia. Najskôr teda musíte nájsť svoj prvotný bod. A potom si ho musíte chrániť ako oko v hlave.

Taxík má slabé tlmiče, pri náraze na malú nerovnosť skáče hore – dole. Vlak má silné tlmiče, je teda veľmi stabilný. Ak si udržiavate svoj prvotný bod, pružina vašej mysle je stále silnejšia a silnejšia. Stretnete sa s veľkými problémami a vaša myseľ sa hýbe čoraz menej a menej. Ak prichádza veľký problém, vaša myseľ sa pohne, ale čoskoro sa vráti k prvotnému bodu. Nakoniec bude vaša myseľ veľmi silná. Bude schopná niesť aj ťažký náklad. Potom bude možné zachrániť všetky bytosti.

Zenový majster Seung Sahn

Učenie zenového majstra Man Gonga (4. časť)

16. Pravá podstata je nezničiteľné diamantové telo, ktoré nemôže zomrieť. Mimo času má nekonečný život. Každý život a smrť hmotného tela je ako prezliekanie šiat. Skutočný človek je schopný slobodne vyzliekať a obliekať si šaty života a smrti.

17. Vedomosti, ktoré získavaš videním a počúvaním, nepovedú k dosiahnutiu tvojej pravej podstaty. Premýšľanie o pravej podstate už nie je pravou podstatou.

18. Pravá podstata môže byť objavená len „pred myslením“, pretože svet „pred myslením“ obsahuje všetku existenciu a je už dokonalý.

19. Ak človek dosiahne konečné osvietenie s cieľom stať sa buddhom, potom zistí, že on je sám buddha. To znamená, že musíš hľadať pravú podstatu v sebe.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

V spojení s týmto vesmírom

Môžeme stavať na skúsenostiach spojenia s týmto vesmírom a s druhými ľuďmi a môžeme vidieť, že každá osoba je našou súčasťou. Tento závoj, ktorý je medzi nami a ostatnými, alebo medzi nami a týmto okamihom, je najskôr silný, ale postupne sa začína strácať. Prežívame to nie ako predstavu, ale ako pravdu. To, že nie sme oddelení od tohto sveta. Zažívame to vždy, keď robíme niečo pozorne.

Praktizujeme pozornosť, skúmame tento okamih, otvorenú bdelú pozornosť, otvorené vnímanie tohto okamihu svojho života a prichádzame s tým aj na miesta, kde je to ťažké. Na miesta, kde cítime strach, kde cítime hanbu, kde cítime a veríme, že sme oddelení. Praktizujeme, aby sme dokázali priniesť práve takéto skúmanie a otvorenosť na miesta, ktoré umožnia našej prave podstate fungovať s menšími prekážkami.

Nancy Brown Hedgpeth JDPSN

Tisícročný poklad

Buď nezískame to, čo chceme a skončíme nespokojní alebo získame to, čo chceme, ale nevieme si to udržať. Na tomto svete nie je jediná vec, ktorú si môžeme udržať. Alebo získame to, po čom túžime, ale nestačí nám to, alebo si možno prajeme, aby to bolo trochu iné. Buddha povedal, že dôvod, prečo sme nespokojní je, že nerozumieme svojej pravej podstate a nevidíme podstatu príčiny a následku.

Dobrou správou je, že existuje aj iná cesta. Ako je uvedené na kaligrafii: „Tri dni pozorovať svoje ja – tisícročný poklad.“ Tri dni pozorovať svoje ja znamená práve teraz v tomto okamihu: čo to je? Čo robím práve teraz? Čo je toto „ja“? Ak sa na to pozrieme úprimne, poctivo a otvorene, je možné sa vrátiť do mysle pred myslením. „Pred myslením“ je naša pôvodná podstata. V našej škole to voláme „neviem“.

„Neviem“ plus konanie je pravou funkciou ľudskej bytosti. Ak sa vrátime do tohto okamihu, taktiež sa vrátime do ríše mena a formy. Potom tu možeme použiť meno a formu jasným a nápomocným spôsobom namiesto toho, aby nás meno a forma ťahali za nos. Znamená to použiť toto „ja“. Pripútanosť k „ja“ vedie k „mám rád“ a „nemám rád“. Použitie tohto „ja“ má za následok „ako môžem pomôcť“. V každom okamihu. S každým nádychom. Ako môžem pomôcť? Názov pre to je Veľká láska, Veľký súcit a Veľká cesta Boddhisattvu. A to je tisícročný poklad pre celý vesmír.

Jason Quinn JDPSN

Štyri ročné obdobia

Na jar kvety,
v lete svieži vánok,
na jeseň listy,
v zime čistý sneh.

Vari ma svet odháňa?
Či ja odháňam svet?
Ležím pri miestnosti dharmy.
O nič sa nestarám.

Biele oblaky plávajú po oblohe.
Čistá voda tečie z hory.
Vietor vanie cez pagodu:
celý svoj život im odovzdávam.

Zenový majster Seung Sahn

Zen nemá odpoveď

Všetky ľudské otázky, filozofické a duchovné, smerujú k jednej otázke. K otázke, ktorá je veľmi jednoduchá a prvotná: „Kto som?“ „Kto som a kam idem?“

Zen nás učí hľadať odpoveď a poskytovať nám metodológiu na nájdenie odpovede na túto otázku. Nedáva nám návod či manuál, ktorý ti odpovie, kto si. Nedáva vám dogmatické odpovede, ktoré sa musíte naučiť a veriť im. Zen vás učí nájsť svoju vlastnú odpoveď na túto otázku a učí ju používať, ako som povedal. Nemáme dogmatické odpovede na to, kto si a aký je tvoj základ. Keďže vás existuje mnoho, existuje aj mnoho jedinečných odpovedí na túto otázku. Odpovede nie sú závislé na zene. Nezávisia na Buddhovi samotnom ani na buddhizme. Pretože Buddha nebol buddhista (smiech), rovnako ako Kristus nebol kresťanom (smiech). A preto je toto učenie také svieže.

Oleg Šuk JDPSN

Osvietenie znamená „len to urob“

Tento život nie je len o našom „ja“, nie je len o našich ziskoch a stratách. Čo je to „ja“? Nedá sa nájsť. Len
neviem. Toto pravé neviem je našou pôvodnou podstatou! Sme týmto neviem bez ohľadu na to, v akej situácii
a podmienkach sa nachádzame. Nech sú akékoľvek, sú v poriadku. Čokoľvek robíme, toto neviem to vykonáva.
Neviem sa prejavuje v desaťtisícich veciach a desaťtisíc vecí sa prejavuje v neviem.

Žiť v tomto svete znamená každým okamihom žiť toto neviem. Ak prichádza šťastie, len šťastie. Ak prichádza
smútok, len smútok. Raj je vítaný. Peklo je tiež vítané. Potom môžeme použiť svoje šťastie, svoj smútok a tiež raj
i peklo, aby sme pomohli všetkým bytostiam. To je naša práca v tomto živote a náš smer. Osvietenie znamená
„len to urob“. Tak to teda z okamihu na okamih len robme!

Zenová majsterka Gu Ja