Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Prečo sedíme? – Týždenný kúsok učenia

V Číne a Kórei praktizovali zen pôvodne len mnísi. Ale po tom, čo sa rozšíril aj na Západ, robia zen spolu s mníchmi a mníškami aj laici. Toto zmenilo charakter zenu. Naše súčasné učenie je o zene v každodennom živote. Bežní ľudia nemôžu celý čas sedieť v zene. Zen v každodennom živote znamená cvičiť svoju myseľ, aby sa stala sa nehybnou.

Ako udržiavaš nehybnú myseľ? Zanechaj svoje názory, podmienky a situáciu v každom momente. Keď niečo robíš, len to rob. Toto je každodenný zen. Meditácia v sede je zvláštny druh meditácie, jedinečný pre zen, ktorá funguje ako srdce praxe.

Zenový majster Seung Sahn

Nech odpovie vaša intuícia

Keď som žil vo Hwa Gye Sa, raz do týždňa som učil Angličtinu. Na hodinách Angličtiny a nedeľnom úvode do meditačnej praxe dharmy, po ktorom nasledovali dve kolá meditácie a reč dharmy, som mal celkom slušný kontakt so sanghou. Ľudia sa ma sem-tam pýtali na rady – niekedy otázky ohľadom životných zmien. Mám skončiť s prácou? Alebo mám ísť do školy na plný úväzok? Alebo sa mám oženiť/vydať? Mám po skončení školy cestovať, než sa začnem venovať kariére? Namiesto toho, aby som im radil, ako sa majú rozhodnúť, navrhoval som ím robiť „sam cheon bae“ (poklony naviac). Dôvodom takej nerozhodnosti je veľakrát myslenie. Pokúsiť sa zvážiť klady a zápory nemusí vždy fungovať pri otázke, na ktorú sa nedá odpovedať správne alebo nesprávne. Otázka má však odpoveď, ktorá funguje pre osobu, ktorá si otázku kladie. Musíte prestať myslieť na problém a dvoliť svojej mysli neviem, aby prišla s odpoveďou. Toto je myseľ pred myslením. Inak povedané: nech odpovie vaša intuícia. Vaša intuitívna myseľ a myseľ pred myslením sú rovnaké.

Kwan Haeng Sunim JDPS

Buddhove dcéry sú nebojácne

Veľká viera znamená mať vieru vo veci také, aké sú. Je ľahké veriť, keď sa všetko darí, ste šťastní, práve ste prešli svojím kong-anom, alebo ste po ústraní, keď sa všetci cítime byť spojení s ostatnými meditujúcimi a prejavujeme svoju vďačnosť. Ale čo tak veriť v to, keď umývate riad, keď váš najlepší priateľ zomrie, keď máte prázdnu pneumatiku alebo keď máte šesťdesiatpäť rokov a kolená už nefungujú?

Buddha mal pravdu – všetko má túto kvalitu utrpenia, duhkha, túto nespokojnosť s tým, ako sa veci majú. Ako môžeme mať vieru uprostred nášho utrpenia, utrpenia ostatných a utrpenia planéty?

Existuje príbeh o Dipa Ma a jednej z jej sprievodu. Boli v lietadle, ktoré zasiahli silné turbulencie a lietadlo triaslo s cestujúcimi. Počas jedného obzvlášť silného otrasu skríkla aj jej sprievodkyňa. Dipa Ma siahla cez uličku, vzala ju za ruku a veľmi potichu povedala: „Buddhové dcéry sú nebojácne.“ Toto milujem. Sútra srdca hovorí: „Myseľ nie je žiadnou prekážkou. Bez prekážok mysle nie je strach.“ Buddhove dcéry sú nebojácne. To je viera vo veci také, aké sú. Zenový majster Seung Sahn povedal, že najdôležitejšou vecou, ktorú môžete urobiť, je nájsť jednu čistú a jasnú vec – a aj keby mal zajtra svet explodovať, nemohol by sa ani v najmenšom dotknúť tej čistej a jasnej veci. Dipa Ma v tej chvíli vedela, že aj keby lietadlo havarovalo, všetko bude v poriadku. Taká vyrovnanosť. Veriť vo veci také, aké sú, vám umožní prijať všetko, čo máte pred sebou, bez posudzovania a s pokojom.

Rebecca Otte, JDPSN

Neviem nemá žiadny problém

Ľudské bytosti majú príliš veľa chápania. Príliš veľa chápania znamená aj príliš veľa problémov. Malé chápanie, malé problémy. Ale ak nevieš, nie je žiadny problém. To je dôležité: Ak nevieš, nie je ani žiadny problém. Preto je myseľ neviem veľmi dôležitá.

Veľa chápania znamená názor nejakého človeka, je to niekoho názor, ktorý mi vytvára problémy. Mnoho túžob, ktoré nie sú naplnené, spôsobujú hnev, následne sa objaví nevedomosť a mnoho nevedomých, hlúpych činov. Tak potom máte problém. Buddha nás však učí, že musíme dosiahnuť naše pravé ja. Ak sa ťa spýtam: „Kto si?“, čo odpovieš? Vieš čo tým myslím? Ľudské bytosti majú veľa chápania, ale nechápu nič.

Zenový majster Seung Sahn

Nájsť svoju ľudskú prácu

Musíme nájsť svoju ľudskú prácu a len ju robiť. Ako? Opäť vyjasňujeme svoj smer: nie pre mňa. Také jednoduché a pritom zdanlivo také ťažké. Zdá sa, že vzniká bezprostredný konflikt. Pretože vytvárame ja-mne-moje. Seba milujeme nadovšetko. Žiadne učenie, žiadna dharma, žiaden učiteľ nemôže vyriešiť tento konflikt, tento kongan, za nás. Musíme sa do svojho vnútra pozerať natrvalo, desaťtisíc rokov nepretržite, aby sme pochopili pravdu svojho života. Potom si osvojíme článok viery, že všetky bytosti majú pôvodnú podstatu, ale jednoducho ju nevidia. Potom môžeme žiť v správnej situácii, správnom vzťahu a správnej funkcii. Názov pre to je veľká cesta bódhisattvu.

Dennis Duermeier, JDPSN

Veľká práca života a smrti

Všetci prichádzame na tento svet s prázdnymi rukami a odchádzame s prázdnymi rukami. Nik nám nepovedal: „Hej! Ako by si chcel stráviť ten krátky čas na planéte Zem?“ A keď je čas ísť, nik nás nežiada o povolenie. Keď nastane nás čas, odchádzame. Bez dôvodu a nemáme v tom ohľade na výber. Ale kým žijeme, čo máme robiť? Ako žijeme svoj život? Ako zapojíme do práce svoje prázdne ruky?

My všetci máme každý deň mnoho povinností. Ale najdôležitejšie je: prečo niečo robíme? Aká je naša motivácia? Zenový majster Seung Sahn sa vždy pýtal: „Prečo ješ každý deň?“ Je to veľmi dôležitá otázka. Je to kvôli láske? Pre peniaze? Je to len „pre mňa“? Alebo pre všetky bytosti?

Náš ľudský život je vzácnou príležitosťou transformovať „žiaden dôvod“ na „veľký dôvod“ a „žiadnu voľbu“ na „veľkú voľbu“. Ale ako to urobiť? Je to otázka za milión dolárov, otázka, na ktorú musíme denno-denne odpovedať. Každý sám za seba, z okamihu na okamih, z okamihu na okamih. Nazýva sa to „Veľká práca života a smrti“.

Dyan Eagles, JDPSN

Zen je veľmi jednoduchý…

Zen je veľmi jednoduchý… Čo si?

Každý v tomto svete hľadá vonkajšie šťastie, ale vnútorne nik nechápe svoje pravé ja . Každý hovorí: “Ja” — “Ja chcem toto, ja som taký a onaký…” Ale nikto nechápe toto “ja.” Než si sa narodil, odkiaľ si prišiel? Keď zomrieš, kam pôjdeš? Ak sa úprimne spýtaš: “Čo som?” skôr či neskôr narazíš na stenu, na ktorej sa všetko myslenie pretína. Nazývame to “Neviem.”

Zen je udržiavaním tejto mysle “neviem” vždy a všade.

Zenový majster Seung Sahn

Prebudenie do našej osvietenej podstaty

Prebudenie do našej osvietenej podstaty môžeme dosiahnuť iba v tomto okamihu. Nie v minulosti a ani v budúcnosti. Minulosť a budúcnosť existujú iba v našich myšlienkach. Osvietenie môžeme zažiť iba práve teraz. To znamená, že dosiahnutie správnej funkcie osvietenia môže nejaký čas trvať. Inými slovami, môže nám nejaký čas trvať, kým sa naučíme používať svoju osvietenú podstatu v každom okamihu našho života, aby sme pomohli všetkým bytostiam. Môže byť ľahké realizovať osvietenie sedením na vankúši v tichom priestore alebo na ústraní, keď sa cítime pokojne a „v jednote“ s vesmírom.

Ako však reagujeme na situácie, ktoré si vyžadujú obratné reakcie? Keď ideme po diaľnici a niekto sa pred nás ostro zaradí? Keď hovoríte s niekým, kto má iné myšlienky a názory ako my? Keď naše dieťa fňuká, že chce pred večerou sladkosti? Kde je vtedy naše osvietenie? Práve to môže nejaký čas trvať. V živote sa stretávame s mnohými druhmi ľudí a situáciami. Zenová meditácia nám v tomto okamihu môže pomôcť realizovať osvietenie, túto jasnú myseľ. Potom je dôležité, aby sme ho v každom okamihu obratné implementovali do nášho života.

Jason Quinn JDPSN

Správne úsilie

Keď nemáme vyjasnený smer svojej praxe, je ťažké nazbierať energiu na praktizovanie. Naša energia je namiesto toho rozptýlená v iných aktivitách, ktoré nám nakoniec odoberú motiváciu praktizovať. Mať správne úsilie v našej praxi znamená z okamihu na okamih sa prebúdzať, pripomínajúc si náš smer vykonávaním praxe samotnej. Ak sa v každom okamihu vraciame k svojej mysli pred myslením, opakujeme si návyk fungovať z neviem. Čím častejšie sa vraciame k okamihu, kedy sa telo, dych a myseľ sa jednotia, tým rýchlejšie sa jednotíme s vesmírom. Keď to robíme úprimne, už to je správnym úsilím, správnym smerom a osvietením. Potom získavame vesmírnu energiu. Nazývame to „len to urob“. To znamená, že keď kráčame, kráčame na 100 percent. Keď jeme, jeme na 100 percent. Keď sedíme, len sedíme na 100 percent. Je to úplné, naplnené konanie, a pretože má jasný smer, je užitočné pre všetky bytosti.

Mať správne úsilie v našej praxi znamená umocňovať návyk na prax tým, že ju vykonávame, ale tiež aj vnímaním, kedy sa stáva rutinou , či to je na vankúši alebo mimo neho. Jasný zvyk nie je nevyhnutne mŕtvou, rutinnou aktivitou. Mať silné úsilie neznamená tvrdo cvičiť s cieľom zlomiť vlastné ja, ale v každom okamihu vkladať úprimné úsilie do pozornosti kvôli dosiahnutiu prebudenia. Ak ho strácate, okamžite sa vráťte. Neprestávajte. Považujte každý okamih za ten posledný, pretože v našom živote existuje iba táto chvíľa. Vložte úsilie práve do tohto okamihu, to je všetko. Potom opätovne skúšajte. Prax už nebude rutinou bez ohľadu na to, čo robíme. Už nezaspávame a sme jasní a prebudení, naša pravá podstata už funguje s vrodenou múdrosťou a súcitom, nech robíme čokoľvek. A to nie je všetko – jednotíme sa s vesmírom, takže aj keď sme v meniacom sa svete raz hore a raz dole, dokážeme s ním byť v harmónií.

Kathy Park JDPSN

Život nemá zmysel

Ľudský život nemá žiaden zmysel, žiaden dôvod ani žiadnu voľbu, ale máme našu prax, ktorá nám pomáha porozumieť svojmu pravému ja. Potom dokážeme zmeniť „žiaden zmysel“ na Veľký Zmysel, čo znamená Veľkú Lásku. Dokážeme zmeniť „žiaden dôvod“ na Veľký Dôvod, čo znamená Veľký Súcit. Taktiež dokážeme zmeniť žiadnu voľbu na Veľkú Voľbu, čo znamená Veľký Sľub a Cestu Boddhistatvu.

Zenový majster Seung Sahn