Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Štyri ročné obdobia

Na jar kvety,
v lete svieži vánok,
na jeseň listy,
v zime čistý sneh.

Vari ma svet odháňa?
Či ja odháňam svet?
Ležím pri miestnosti dharmy.
O nič sa nestarám.

Biele oblaky plávajú po oblohe.
Čistá voda tečie z hory.
Vietor vanie cez pagodu:
celý svoj život im odovzdávam.

Zenový majster Seung Sahn

Zen nemá odpoveď

Všetky ľudské otázky, filozofické a duchovné, smerujú k jednej otázke. K otázke, ktorá je veľmi jednoduchá a prvotná: „Kto som?“ „Kto som a kam idem?“

Zen nás učí hľadať odpoveď a poskytovať nám metodológiu na nájdenie odpovede na túto otázku. Nedáva nám návod či manuál, ktorý ti odpovie, kto si. Nedáva vám dogmatické odpovede, ktoré sa musíte naučiť a veriť im. Zen vás učí nájsť svoju vlastnú odpoveď na túto otázku a učí ju používať, ako som povedal. Nemáme dogmatické odpovede na to, kto si a aký je tvoj základ. Keďže vás existuje mnoho, existuje aj mnoho jedinečných odpovedí na túto otázku. Odpovede nie sú závislé na zene. Nezávisia na Buddhovi samotnom ani na buddhizme. Pretože Buddha nebol buddhista (smiech), rovnako ako Kristus nebol kresťanom (smiech). A preto je toto učenie také svieže.

Oleg Šuk JDPSN

Osvietenie znamená „len to urob“

Tento život nie je len o našom „ja“, nie je len o našich ziskoch a stratách. Čo je to „ja“? Nedá sa nájsť. Len
neviem. Toto pravé neviem je našou pôvodnou podstatou! Sme týmto neviem bez ohľadu na to, v akej situácii
a podmienkach sa nachádzame. Nech sú akékoľvek, sú v poriadku. Čokoľvek robíme, toto neviem to vykonáva.
Neviem sa prejavuje v desaťtisícich veciach a desaťtisíc vecí sa prejavuje v neviem.

Žiť v tomto svete znamená každým okamihom žiť toto neviem. Ak prichádza šťastie, len šťastie. Ak prichádza
smútok, len smútok. Raj je vítaný. Peklo je tiež vítané. Potom môžeme použiť svoje šťastie, svoj smútok a tiež raj
i peklo, aby sme pomohli všetkým bytostiam. To je naša práca v tomto živote a náš smer. Osvietenie znamená
„len to urob“. Tak to teda z okamihu na okamih len robme!

Zenová majsterka Gu Ja

Sloboda od rodinnej karmy

Otázka: Prednedávnom som v USA videl tvoju kaligrafiu, ktorá znela: „Sloboda od rodinnej karmy.“ Čo to znamená? Prečo je to dôležité?

Zenový majster Seung Sahn: Základom rodiny je emócia. Emocionálne spojenie vytvára rodinu. Ale emócia a láska sú rozdielne. Emócia znamená protikladné pocity: mám rád/nemám rád, dobrý/zlý, môj/tvoj. Láska znamená žiadne protiklady: len dávanie, dávanie, dávanie, vždy len dávanie.

Chápanie je v tvojej hlave, emócie sú v tvojom srdci. Naše centrum – tantien – je priamo pod pupkom. Ak tam udržiavaš všetku energiu, potom dokážeš spracovať svoje chápanie a emócie. Emócie sa zmenia na veľkú lásku a veľký súcit. Taktiež sa tvoje porozumenie stane múdrosťou. Preto, ak je tvoje centrum silné, dokážeš kontrolovať svoje pocity, svoje podmienky a svoju situáciu. Keď sa tieto stanú jasnými, potom sa objaví tvoja skutočná práca: pomoc všetkým bytostiam. To je veľká cesta boddhisattvu.

Záznam z reči dharmy v Medzinárodnom zenovom centre v Soule.

Učenie zenového majstra Man Gonga (3. časť)

  1. Všetko je pravá podstata (veľké ja). Ak vynakladáš hoci len to najmenšie úsilie do čohokoľvek iného len nie do hľadania skutočnej podstaty, je to plytvanie času.
  2. Každý má tri telá: fyzické telo, karmické telo a telo dharmy. Pre pravú ľudskú bytosť nie sú tieto tri telá oddelené, a fungujú ako jedno.
  3. Všetky skutky pramenia z tela dharmy. Keďže telo dharmy nie je oddelené od fyzického ani karmického tela, všetky javy sú tiež mimo života a smrti.
  4. Miesto mimo života a smrti zahŕňa oboje, cítiace aj necítiace. Preto žiadna zbraň vesmíru nemôže zničiť pravú podstatu ani jediné steblo trávy.
  5. V našom svete je veľa učení o tom, ako nájsť a pochopiť svoju pravú podstatu. Z hľadiska našej karmy sú však všetky učenia len pochopením malého ja. Skutočná podstata je nepochopiteľná a je mimo predstavivosti.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

List umelcovi

Jeden umelec sa raz pochválil so svojím dielom zenovému majstrovi Jok Umovi a spýtal sa, čo si o ňom myslí.

Pri zamýšľaní sa nad svojimi názormi na materiál, ktorý si mi ukázal, som si uvedomil, že moje názory nie sú v skutočnosti až také dôležité. Čo považujem za dôležitejšie, je vyjadriť zopár otázok, ktoré boli dosiaľ nevyslovené, ktoré vnímam v tvojej práci a ktoré sa chcú prejaviť.

Prečo mať vášne?
Prečo mať nápady?
Prečo chcieť?
Prečo myslieť?
Prečo cítiť?
Prečo tvoriť?

Umenie ku mne prehovára štyrmi hlasmi: Pozri sa na toto. Pozri sa na mňa. Pozri sa na seba. Pozri sa. Všetky majú určitú hodnotu a účel. Všetky sú bohatšie, ak vznikajú z toho posledného.

Ty máš talent. Hlas v nich ešte mlčí. Aký je tvoj názor?

Učenie zenového majstra Man Gonga (2. časť)

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja.

6.     Keby som zakričal niečie meno a on by okamžite odpovedal „Áno!“ – to je pravá podstata. Pravá podstata sa nerodí a nezomiera. Nemôže zhorieť, zmočiť sa alebo byť prerezaná nožom. Je absolútne slobodná, bez akejkoľvek prekážky.

7.     Tak ako kričiaceho zajatca, spútaného a vlečeného za koňom, vláčia nás reťaze karmy po ceste utrpenia. Opakovane nasledujeme cyklus života, choroby, staroby a smrti. Len tvoj meč múdrosti dokáže preťať tieto putá.

8.     Nezáleží na tom, aký si vzdelaný alebo rešpektovaný. Ak si nevyriešil „veľkú otázku života a smrti“, si ako človek, ktorý prišiel o rozum.

9.     Keď sa narodil Šákjamuni Buddha, jednou rukou ukázal na oblohu, druhou do zeme a povedal: „Medzi nebom hore a zemou dole len ja som svätý“. Toto „ja“ je pravá podstata.

10.     Všetci už majú buddhovu podstatu (pravú podstatu), ale nemôžu sa stať buddhom, lebo nerozumejú sami sebe.

Manifestácia múdrosti

Tiché uvedomovanie si prítomného momentu umožňuje múdrosti pradžne, aby sa prejavila. Dosiahnutie pokoja vo všetkých situáciách vyžaduje prax, disciplínu a pozornosť. Musíme byť usilovní, aby sme skrotili svoju „opičiu myseľ“, skákajúcu z jednej myšlienky na druhú. Zenový majster Seung Sahn sa o tomto zmienil, vraviac: “Všetky ľudské bytosti majú rôznu vonkajšiu prácu – učiteľ, kancelársky pracovník, stavebný pracovník, doktor, pravnik,“ ale všetci bez rozdielu majú rovnakú vnútornú prácu, a tou je nájdenie našej mysle pred myslením a jej využítie ako základu a opory pre všetky naše činnosti.

Zenový majster Ji Haeng

Dar tohto momentu

Buddha a všetci učitelia, ktorí prišli po ňom, sú našou inšpiráciou a našimi veľkými učiteľmi. Poďakujme im tým, že túto prax prijmeme. Majme odvahu a múdrosť nachádzať spôsob, ako získať čas a podporu potrebnú k vykonaniu dlhých ústraní.

My všetci sme cítiace bytosti a všetky cítiace bytosti sú nami. Oslobodenie sa vykonáva konaním. Konanie sa odohráva práve v tomto okamihu. Nikdy nepodceňujme obrovský dar, ktorým je tento okamih. Rešpektujme svoju potrebu ovládať svoje každodenné návyky a príďme na miesto usilovného výcviku.

Zenová majsterka Soeng Hyang

Učenie zenového majstra Man Gonga (1. časť)

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja.

  1. Hovorí sa, že zo všetkého sú najvzácnejší ľudia, pretože dokážu dosiahnuť svoju skutočnú podstatu.
  2. Skutočná podstata znamená absolútnu slobodu – držať svoj život pevne v rukách. Avšak ľudské bytosti sú len zriedkakedy slobodné v čase a priestore. Nemôžu ovládať svoj život, pretože ich pomýlené myslenie (malé ja) sa stáva pánom, zatiaľ čo ich skutočná podstata je len otrokom.
  3. Malé ja, klamlivé myslenie, je potomkom pravej podstaty. Toto klamlivé myslenie vzniká zo sebeckej túžby. Skutočná podstata (čistá myseľ, alebo myseľ bódhisattvu) je pravá myseľ, ktorá nemá počiatok ani koniec, nevzniká a nezaniká, a predsa jej nič nechýba.
  4. Ako sa človek, ktorý nevidí svoju skutočnú podstatu, líši od zvieraťa, ktoré sa inštinktívne venuje len sexu a jedlu? Bez ohľadu na to, aký veľký a slávny si, ak nedosiahneš svoju skutočnú podstatu, si len molekula podliehajúca štyrom typom zrodenia a šiestim sféram existencie (samsára).
  5. V našom svete väčšina ľudí žije pospolu, zdieľajú svoj životný štýl, bezducho nasledujú svoju karmu. Ich životy plynú len tak, bez smeru. Nevidia hrôzu, ktorá na nich čaká. Keď prichádza smrť, sú slepí voči tomu, čo stojí pred nimi.