Veľká Viera, Veľká Odvaha a Veľká Otázka

Veľká viera neznamená vieru v niečo, alebo že sa veci vyvinú ako my chceme. Viera nepotrebuje objekt viery. Je to žiť život tak, ako sa vaša noha dotýka zeme pri chôdzi. Vaša noha si nikdy nekladie otázku, či je tam zem práve pre ňu.

Veľká odvaha znamená nevzdávať sa. Zmena smeru nieje problém, ale musíte ísť ďalej. Veľká odvaha nemusí byť drastická. Vždy keď robíte niečo, čo je trochu náročné alebo nepríjemné, bez toho aby ste sa stažovali a robíte to až kým neskončíte, tak to je veľká odvaha.

Veľká otázka je najdôležitejšia. Ľudia si myslia, že náboženstvo je o viere, ale nie je. Kto som? Čo je tento vesmír? Čo by som mal urobiť? To niesú otázky, ktoré môžu byť zodpovedané raz a navždy. Nevyhýbajte sa im. Najdite si duchovnú prax, ktorá vám pomôže stále sa na ne pozerať a potom praktizujte s veľkou vierou a odvahou.

Viera prichádza a odchádza. Dokonca keď veríte v Boha celý svoj život, vaša idea Boha sa stále mení. Ale duchovná prax nie je závislá na viere a môže pretrvať celý život.

Zenová majsterka Bon Hae SSN