Je zenové sedenie sebecké?

Je veľa praktizujúcich, ktorí trávia veľa času zenovým sedením a zúčastňujú sa aj víkendových ústraní. Majú aj iné povinnosti v rodine, práci alebo škole. Je to sebecké – odložiť svoje povinnosti a ísť na ústranie? Niekoľkokrát do roka cestujem lietadlom. Na začiatku letu personál lietadla oznámi bezpečnostné pokyny pre cestujúcich. Pamätám si, ako som cestoval prvýkrát bez rodiny a letecký personál nám dal pokyn: „Ak cestujete s dieťaťom alebo s niekým, kto potrebuje pomoc, nasaďte si kyslíkovú masku ako prvý a potom pomôžte druhej osobe.“ Počúvajúc to, pomyslel som si: „Čože? To neprichádza do úvahy! Najprv by som nasadil masku svojmu dieťaťu!“ Po chvíli zváženia som však zistil, že by som pravdepodobne mŕtvy nikomu už nepomohol.

Často rozprávam príbeh o dvoch akrobatoch. Jeden bol učiteľ – starší muž. Mal málo peňazí a jeho žena zomrela pred mnohými rokmi. Druhá bola Sára – mladé dievča, jeho študentka. Títo akrobati boli pouliční artisti so zaujímavými vystúpeniami a vždy si zarobili dosť peňazí na jedlo. Učiteľ balansoval s vysokou bambusovou tyčou na hlave, zatiaľ čo sa Sára pomaly šplhala hore. Keď sa tam dostala, zostala nehybne stáť, zatiaľ čo učiteľ kráčal. Obaja akrobati sa museli veľmi sústrediť, aby sa vyhli akýmkoľvek nehodám. Jedného dňa povedal učiteľ Sáre: „Budem ťa sledovať a ty sleduj mňa, aby sme si mohli navzájom pomôcť udržať koncentráciu a rovnováhu a zabrániť akejkoľvek nehode.“ Ale Sára mu nato odvetila: „Učiteľ, myslím si, že by bolo lepšie, keby sme každý sledovali sami seba. Starať sa o seba znamená starať sa jeden o druhého. Som si istá, že týmto spôsobom sa vyhneme akejkoľvek nehode.“

Toto je dôvod, prečo praktizujeme zen. Existuje veľa výhod meditácie, ale nakoniec ide o to, ako si vyjasníme svoj život a pomôžeme iným. Dávame si čas na hľadanie vo vnútri a uvedomenie si, že medzi „nami“ a „ostatnými“ niet rozdielu. Potom je možné priniesť túto jasnosť a poznanie do každého aspektu nášho života.

Jason Quinn JDPSN