Prax bez očakávania

Študent: Je ťažké praktizovať bez očakávania, pretože vynakladáme všetku energiu a čas a … tak čo s tým?
Zenová majsterka Bon Shim: Preskúmaj to očakávanie. Preskúmaj všetko, čo cítiš: naplno to preži. Problémy zvyčajne prichádzajú s neprijatím vecí takých, aké sú: potom prichádza utrpenie. Keď máš očakávania, zažívaj ich. A čo potom? Ako dlho môžeš mať túto myseľ očakávania?
Študent: Možno navždy?
ZMBS: Nie, ak ju naplno zažiješ, čoskoro sa stratí. Potom sa vrátiš k čomukoľvek, čo sa deje práve teraz.

Zenová majsterka Bon Shim