Entries by Tomáš Krchňák

Veľká cesta bódhisattvu

Jeden, dva, tri. Odkiaľ tieto čísla vychádzajú. Ty už rozumieš. Deti chcú cukríky, obchodníci peniaze, vedci sa chcú stať slávnymi. Je veľa druhov ľudí a mnoho smerov. Kam nakoniec odídu? Ak dosiahneš tento bod, dosiahneš ľudskú podstatu a vesmírny základ. Ak dosiahneš vesmírny základ, môžeš jasne vidieť a jasne počuť. Tvoje emócie, vôľa a múdrosť […]

Prejavovať veľkú lásku

V tradícii nášho učenia máme skvelý nástroj na prácu s tendenciou uhýbať. Je ním “neviem”. Prostredníctvom praxe “neviem” môžeme objavovať pravý spôsob, ako byť v tomto svete v bezpečí. “Neviem” nás približuje k tomu, čo nám svet z okamihu na okamih ponúka. Na požiadavky života často reagujeme tak, že sami sebe hovoríme: „Neviem, čo to […]

Správna prax

Kwan um znamená „vnímaj zvuk“. Znamená vnímať svoje pravé ja. Vnímať zvuk sveta zároveň znamená vnímať, že mnoho, mnoho bytostí trpí. Ak počuješ hlas utrpenia, potom pomáhať je možné a zároveň aj nevyhnutné. To je cesta bódhisattvu. Pomáhať druhým bytostiam je našou praxou a našou prácou. Správna prax nie je len v dosiahnutí osvietenia – […]

Zdroj pripútanosti

Musíte objaviť zdroj pripútanosti. Ako sa zjavuje? Ako sa zjavuje pripútanosť? Čo je prvé? Fííí! Niečo sa vám zjaví v mysli, a potom fíííí! Tá vec sa jej zmocní. Je to ako impulz. Preto máme meditáciu, ktorá je laboratóriom mysle. Keď praktizujete, stanú sa dve veci. Začnete jasne vidieť svoju karmu. Získavate vhľad do rutín […]

Milujúca láskavosť bódhisattvu

Ozajstná láskavosť nie je pocit, ktorý vzniká v závislosti na situácii a ľuďoch, s ktorými máme do činenia. Nie je to ani reciprocita, s ktorou preukazujeme svoju náklonnosť tým, ktorí sú nám sympatickí. Nie je to ani nálada, ktorá niekedy je a inokedy nie je. Láskavosť je základný životný postoj, ktorý je založený na zanechaní. […]

Všetky veci sú tvorené mysľou

Pred dávnymi dobami v Kórei cestoval slávny sútrový majster menom Dae Oh Sunim do chrámu Hae In Sah, aby prednášal o Sútre srdca. Svoje týždenné vyučovanie zakončil výrokom: „Štyridsať rokov Buddha učil len jednu vetu: ‘Všetky veci sú vytvorené mysľou samotnou.’“Po prednáške bolo mnoho otázok a odpovedí. Jeden mladý zenový mních sa postavil a spýtal: […]

Vnútorný boj

Nedávno som počula príbeh o dvoch vlkoch, v ktorom starý otec učil svoje vnúčatá o živote. Povedal im: „Vo mne sa odohráva boj. Je to desivý boj dvoch vlkov. Jeden vlk vyjadruje strach, hnev, závisť, žiaľ, ľútosť, aroganciu, nenávisť a klamstvá. Druhý vlk vyjadruje radosť, mier, lásku, nádej, pokoru, láskavosť, priateľstvo, veľkodušnosť, vieru a pravdu. Vlci stále navzájom bojujú. Vnuci […]

Svet tohto okamihu

Hovoriť o protikladných svetoch, absolútnom či dokonalom svete je intelektuálny štýl, kde je treba ďalšie vysvetľovanie, ďalšie analýzy. Zen poukazuje len na svet okamihu, svet tohto okamihu. Tento okamih je veľmi dôležitý. Obsahuje všetko. V tomto okamihu je nekonečný čas, nekonečný priestor. V tomto okamihu je pravda, správny život a Cesta bódhisattvu. Tento okamih má […]

Oslobodiť sa

Snažíme sa z niečoho vymaniť a oslobidiť sa. Tá snaha je zaujímavá, ale nedokážete to urobiť prostredníctvom svojho myslenia. Pretože to, čo si myslíte, je dôvodom, prečo ste vo väzení. Čo je to, čo nikdy neodchádza, keď sa oslobodzujete? Možno je to naše spojenie s týmto svetom. Nielen vyslobodenie sa zo seba, ale oslobodenie do […]

Semienko súcitu a múdrosti

V skutočnosti nepremýšlam o zenových učiteľoch a študentoch, ale o zenových praktizujúcich. Všetci sme praktizujúci, či už praktizujeme veľa alebo málo. Či už ako študent alebo učiteľ, našou prácou je prax. My, laici, sme niekedy schopní praktizovať veľa a niekedy iba trochu. Ale potrebujeme v praxi pokračovať. Je to najväčší dar, ktorý ako študenti môžeme […]