Entries by Tomáš Krchňák

List umelcovi

Jeden umelec sa raz pochválil so svojím dielom zenovému majstrovi Jok Umovi a spýtal sa, čo si o ňom myslí. Pri zamýšľaní sa nad svojimi názormi na materiál, ktorý si mi ukázal, som si uvedomil, že moje názory nie sú v skutočnosti až také dôležité. Čo považujem za dôležitejšie, je vyjadriť zopár otázok, ktoré boli […]

Učenie zenového majstra Man Gonga (2. časť)

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja. 6.     Keby som zakričal niečie meno a on by okamžite odpovedal „Áno!“ – to je pravá podstata. Pravá podstata sa nerodí a nezomiera. Nemôže zhorieť, zmočiť sa alebo byť prerezaná nožom. Je absolútne slobodná, bez akejkoľvek prekážky. 7.     Tak ako kričiaceho zajatca, spútaného a vlečeného za koňom, vláčia nás reťaze karmy […]

Manifestácia múdrosti

Tiché uvedomovanie si prítomného momentu umožňuje múdrosti pradžne, aby sa prejavila. Dosiahnutie pokoja vo všetkých situáciách vyžaduje prax, disciplínu a pozornosť. Musíme byť usilovní, aby sme skrotili svoju „opičiu myseľ“, skákajúcu z jednej myšlienky na druhú. Zenový majster Seung Sahn sa o tomto zmienil, vraviac: “Všetky ľudské bytosti majú rôznu vonkajšiu prácu – učiteľ, kancelársky […]

Dar tohto momentu

Buddha a všetci učitelia, ktorí prišli po ňom, sú našou inšpiráciou a našimi veľkými učiteľmi. Poďakujme im tým, že túto prax prijmeme. Majme odvahu a múdrosť nachádzať spôsob, ako získať čas a podporu potrebnú k vykonaniu dlhých ústraní. My všetci sme cítiace bytosti a všetky cítiace bytosti sú nami. Oslobodenie sa vykonáva konaním. Konanie sa […]

Učenie zenového majstra Man Gonga (1. časť)

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja. Hovorí sa, že zo všetkého sú najvzácnejší ľudia, pretože dokážu dosiahnuť svoju skutočnú podstatu. Skutočná podstata znamená absolútnu slobodu – držať svoj život pevne v rukách. Avšak ľudské bytosti sú len zriedkakedy slobodné v čase a priestore. Nemôžu ovládať svoj život, pretože ich pomýlené myslenie (malé […]

Ako vyhasiť túžby

Kedysi sme mávali odlišný preklad druhého veľkého sľubu: „Túžby sú nevyhasnuteľné. Sľubujeme, že ich všetky vyhasíme.“ Raz sa počas rozhovoru jeden študent spýtal zenového majstra Wu Kwanga: Študent: Túžby sú nevyhasnuteľné. Čo to znamená?“ZMWK: „Ja chcem!“Študent: Ako ich potom všetky vyhasíš?“ZMWK: „Ja chcem!“ Komentár: Ľudský život je: „Ja chcem!“ Aj túžba zahasiť túžby je chcením […]

Kde začína zenová prax

Všetko v tomto svete – Slnko, Mesiac, hviezdy, hora, rieky a stromy – všetko sa neustále hýbe. Ale existuje jedna vec, ktorá sa nikdy nehýbe. Nikdy sa nerodí a nikdy nezomiera. Čo je touto nehybnou vecou? Poviete mi? Ak ju nájdete, objavíte svoje pravé ja a dosiahnete základ vesmíru. Ale chápanie vám tu nepomôže. Ani […]

Buddhova podstata

Na Buddhovi je zaujímavé, že nie je príkladom toho, čím sa máte stať, ale toho, čím už ste. Nie je pre nás príkladom v bežnom slova zmysle. Obvykle sa pozeráme na druhých, lebo niečo chceme: „Chcem byť ako on,” „Keby som vedela spievať ako ona“… v Diamantovej sútre sa Subhuti pýta Buddhu, či niečo dosiahol, […]

Chrámové pravidlá

Otázka: Práve som po prvýkrát čítal chrámove pravidlá. Som z nich trochu zmätený a som nimi ohromený. Sú určené pre každodenný život? Alebo len pre prípad, keď sme v chráme? Nie som veľmi dobrý v nasledovaní pravidiel. Všetky názory sú vítané. Kathy Park JDPSN: Dobrá otázka. Chrámové pravidlá pred stovkami rokov vytvoril v Číne slávny […]