Kde začína zenová prax

Všetko v tomto svete – Slnko, Mesiac, hviezdy, hora, rieky a stromy – všetko sa neustále hýbe. Ale existuje jedna vec, ktorá sa nikdy nehýbe. Nikdy sa nerodí a nikdy nezomiera. Čo je touto nehybnou vecou? Poviete mi? Ak ju nájdete, objavíte svoje pravé ja a dosiahnete základ vesmíru. Ale chápanie vám tu nepomôže. Ani stovka doktorátov vám neukáže vašu pravú podstatu.

Naša pravá podstata sa nedá nájsť v knihách a akademických štúdiách, pretože je pred rečou a slovami. Je pred myslením. Ak nájdete svoj bod pred myslením, potom môžete dosiahnuť svoje pravé ja. Preto pred dávnymi dobami Descartes povedal: “Myslím, teda som.” Tu začína filozofia. Ale ak nemysíte, čo potom? Tu začína zenová prax.

Zenový majster Seung Sahn