Bratislavské zenové centrum

Stručná história

Vo februári roku 1990 niekoľkí českí zenoví študenti organizujú v Bratislave v priestoroch UK prednášku majstra dharmy Do Ama Sunima (Andrzej Czarnecki), ktorej sa účastní viacej než 500 ľudí. Je to historicky prvá prednáška zenového učiteľa školy Kwan Um v Bratislave, po ktorej sa vyvíja zenová skupina, pravidelne sa schádza a cvičí dvakrát do týždňa. V priebehu roku 1990 prijímajú prví študenti päť predpisov a na jeseň sa uskutočňuje prvé bratislavské zenové ústranie pod vedením Do Ama Sunima. Roku 1991 Bratislavu prvýkrát navštevuje Wu Bong Sunim, vtedy Jakub Perl JDPSN, vedie ústranie, verejne prednáša a udeľuje predpisy ďalším študentom. Do roku 1994 sa cvičí v prenajatých priestoroch, najskôr na Bielom kríži, potom v telocvični vtedajšej ŠUP-ky, neskôr na privátoch viacerých študentov. Na jar roku 1994 si prenajímajú byt na Dlhých dieloch, prispôsobujú ho potrebám pravidelného cvičenia a budujú tak prvý stabilný priestor na každodenné cvičenie s možnosťou rezidentnej praxe. 17. mája 1994, počas svojej návštevy, vedúci učiteľ slovenskej sanghy, Jakub Perl JDPSN, formálne otvára Bratislavské zenové centrum a menuje jeho opáta, Ľubor Košúta. V Roku 2007 sa Bratislavské zenové centrum premiestňuje do svojich súčasných priestorov na Hanulovej 5 v Bratislave.

Súčasnosť

Srdcom Zenovej školy Kwan Um je denná prax. V Bratislavskom zenovom centre ponúkame výcvik zenovej meditácie pomocou praktických inštrukcií, každodenných ranných a večerných cvičení, verejných prednášok, rozhovorov s učiteľmi či staršími študentmi, sedení, ústraní a workshopov. Náš program je otvorený každému, bez ohľadu na predchádzajúcu skúsenosť.

ludia v bzc