Naši učitelia

Zenový majster Seung Sahn

Zenový majster Seung Sahn (Dae Soen Sa Nim) je zakladajúcim učiteľom Zenovej školy Kwan Um. Je sedemdesiatym ôsmym patriarchom v línii odovzdávania dharmy v ráde kórejského buddhizmu Čogje. Dharmu obdržal vo veku 22 rokov od známeho kórejského zenového majstra Ko Bonga…


Zenový majster Wu Bong

Wu Bong Soen Sa Nim (zenový majster Jacob Perl) bol hlavným učiteľom viacerých zenových centier po celom svete, vrátane Bratislavského zenového centra, od roku 1992. Zenoý majster Seung Sahn ho vymenoval za hlavného učiteľa Európskej zenovej školy Kwan Um roku 1995, v tejto funkcii pôsobil do roku 2013…


Zenová majsterka Bon Yeon

Zenová majsterka Bon Yeon (čítaj „Bon Jon“), civilným menom Jane McLaughlin – Dobisz, je vedúcou učiteľkou Zenových centier v Cambridge a v Cape Cod. Roku 1982 sa stala študentkou zenového majstra Seung Sahna, roku 1990 jej udelil inka, pečať osvietenia…


Majster dharmy Oleg Šuk

Oleg Šuk, JDPSN (Šim Džom) sa narodil roku 1964 vo východnom Kazachstane v meste Ust-Kamenogorsk v rodine s poľsko-ruskými koreňmi. Študoval architektúru v tedajšom Sovietskom zväze a neskôr v Bratislave na Fakulte architektúry. Roku 1987 sa po skončení štúdii oženil so svojou manželkou Zuzanou…


Zenový majster Joeng Hye

Joeng Hye SSN (zenový majster Andrzej Piotrowski) sa prvýkrát stretol so zenovou praxou ako člen divadelnej skupiny, ktorá organizovala sériu workshopov o ľudskej spriritualite s učiteľmi z rôznych tradícií. O pár rokov neskôr sa stal študentom zenového majstra Seung Sahna…


Všetci učitelia na kwannumzen.org