Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Sloboda od života a smrti

Všetky tie roky tréningu ma naučili, že je veľmi tenká hranica medzi životom a smrťou. Keď dosiahnete „pred myslením“, nie je tu žiaden život, žiadna smrť. Stala som sa členkou Zenovej školy Kwan Um a učila sa od Zenového majstra Seung Sahna. Vravel, že len vnímať, že život je život a smrť je smrť, nestačí. Je potrebný jeden ďalší krok.

Týmto krokom je – ako použiť našu situáciu a karmu, aby sme pomohli všetkým bytostiam. To je veľká láska, veľký súcit a veľká cesta Bodhisattvu. To je náš smer. Takže keď praktizujeme, môžeme použiť, ba dokonca aj zmeniť, svoju situáciu a karmu sami pre seba, ako aj pre ľudí okolo nás. Ak nepraktizujem, potom nás bude naša situácia a karma ovládať. Nemáme slobodu od života a smrti. Toto je najvzácnejšie učenie, aké som kedy dostala.

Zenová majsterka Dae Kwan

Boj medzi dvoma vlkmi

Nedávno som počula príbeh o dvoch vlkoch, v ktorom starý otec učil svoje vnúčatá o živote. Povedal im: „Vo mne sa odohráva boj. Je to desivý boj dvoch vlkov. Jeden vlk vyjadruje strach, hnev, závisť, žiaľ, ľútosť, aroganciu, nenávisť a klamstvá. Druhý vlk vyjadruje radosť, mier, lásku, nádej, pokoru, láskavosť, priateľstvo, veľkodušnosť, vieru a pravdu. Vlci stále navzájom bojujú. Vnuci moji, tento boj prebieha aj vo vás. A nielen vo vás, ale v každom človeku.“

Deti o tom chvíľu premýšľali. Potom sa jedno z detí starého otca spýtalo: „Ktorý z vlkov vyhrá?“ Starý otec odpovedal: „Ten, ktorého budete kŕmiť.“

Ktorého vlka budete kŕmiť? Chápete, že máme možnosť výberu? Ak sa
pripútavame k hnevu, ako sa ho môžeme zbaviť a namiesto toho kŕmiť vlka láskavosti a pochopenia?

Jediným spôsobom, ako si vybrať správne, je prísť na miesto pred hnevom a láskavosťou. V našej zenovej škole to miesto nazývame „pred myslením“. A potom sa vraciame k mysli tohto okamihu. Pamätajte si, že máte možnosť výberu, ktorého vlka nakŕmite. Keď naplno žijete v každom okamihu, vtedy sa obaja protikladní vlci strácajú. Keď všetko robíme na 100 %, protiklady sa strácajú. Potom sa naša správna situácia, správny vzťah a správne konanie vyjasnia. A vtedy naozaj vieme pomôcť tomuto svetu.

Myong Hae Sunim JDPS

Kde je miesto praxe?

Mladý bódhisattva menom Žiarivá Ozdoba raz položil otázku laikovi menom Vimalakírti: “Odkiaľ prichádzaš, laik?“ „Prichádzam z miesta praxe.“ „Miesto praxe – kde to je?“ Vimalakírti povedal: „Myseľ samotná je sálou praxe.“

Veľkodušnosť dávania je miestom praxe, pretože nedúfa v žiadnu odmenu. Trpezlivosť a zhovievavosť sú miestom praxe, lebo umožňujú mysli oslobodiť sa od prekážok. Nadšenie a energia sú miestom praxe, pretože predchádzajú lenivosti. Meditácia je miestom praxe, pretože myseľ krotí a zjemňuje. Múdrosť je miestom praxe, pretože vidí všetky veci také, aké sú.

Zenový majster Wu Kwang

Prečo viacej ľudí nepraktizuje zen?

Náš pra-praučiteľ, Man Gong Sunim raz dostal otázku: „Prečo viacej ľudí nepraktizuje zen?“ On odpovedal: „Každý chce dobrú vec, ale väčšina ľuí nechápe, že keď dostaneš dobrú vec, dostaneš aj zlú. Keby tomu rozumeli, praktizovali by zen.“

Náš život teda nie je o získavaní dobrých vecí a vyhýbaní sa zlým. Je o dosahovaní toho, ako správne použiť každú vec, ktorá sa zjavuje. Prichádza dobrá vec, použijeme ju, aby sme šli správnou cestou. Prichádza zlá vec, použijeme ju, aby sme šli správnou cestou.

Zenový majster Dae Bong

Učenie zenového majstra Man Gonga (4. časť)

16. Pravá podstata je nezničiteľné diamantové telo, ktoré nemôže zomrieť. Mimo času má nekonečný život. Každý život a smrť hmotného tela je ako prezliekanie šiat. Skutočný človek je schopný slobodne vyzliekať a obliekať si šaty života a smrti.

17. Vedomosti, ktoré získavaš videním a počúvaním, nepovedú k dosiahnutiu tvojej pravej podstaty. Premýšľanie o pravej podstate už nie je pravou podstatou.

18. Pravá podstata môže byť objavená len „pred myslením“, pretože svet „pred myslením“ obsahuje všetku existenciu a je už dokonalý.

19. Ak človek dosiahne konečné osvietenie s cieľom stať sa buddhom, potom zistí, že on je sám buddha. To znamená, že musíš hľadať pravú podstatu v sebe.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

Učenie zenového majstra Man Gonga (3. časť)

  1. Všetko je pravá podstata (veľké ja). Ak vynakladáš hoci len to najmenšie úsilie do čohokoľvek iného len nie do hľadania skutočnej podstaty, je to plytvanie času.
  2. Každý má tri telá: fyzické telo, karmické telo a telo dharmy. Pre pravú ľudskú bytosť nie sú tieto tri telá oddelené, a fungujú ako jedno.
  3. Všetky skutky pramenia z tela dharmy. Keďže telo dharmy nie je oddelené od fyzického ani karmického tela, všetky javy sú tiež mimo života a smrti.
  4. Miesto mimo života a smrti zahŕňa oboje, cítiace aj necítiace. Preto žiadna zbraň vesmíru nemôže zničiť pravú podstatu ani jediné steblo trávy.
  5. V našom svete je veľa učení o tom, ako nájsť a pochopiť svoju pravú podstatu. Z hľadiska našej karmy sú však všetky učenia len pochopením malého ja. Skutočná podstata je nepochopiteľná a je mimo predstavivosti.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

Učenie zenového majstra Man Gonga (2. časť)

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja.

6.     Keby som zakričal niečie meno a on by okamžite odpovedal „Áno!“ – to je pravá podstata. Pravá podstata sa nerodí a nezomiera. Nemôže zhorieť, zmočiť sa alebo byť prerezaná nožom. Je absolútne slobodná, bez akejkoľvek prekážky.

7.     Tak ako kričiaceho zajatca, spútaného a vlečeného za koňom, vláčia nás reťaze karmy po ceste utrpenia. Opakovane nasledujeme cyklus života, choroby, staroby a smrti. Len tvoj meč múdrosti dokáže preťať tieto putá.

8.     Nezáleží na tom, aký si vzdelaný alebo rešpektovaný. Ak si nevyriešil „veľkú otázku života a smrti“, si ako človek, ktorý prišiel o rozum.

9.     Keď sa narodil Šákjamuni Buddha, jednou rukou ukázal na oblohu, druhou do zeme a povedal: „Medzi nebom hore a zemou dole len ja som svätý“. Toto „ja“ je pravá podstata.

10.     Všetci už majú buddhovu podstatu (pravú podstatu), ale nemôžu sa stať buddhom, lebo nerozumejú sami sebe.

Pravá práca osvietenia

Všetci by chceli praktizovať na mieste, ako je toto – uprostred hôr, v úplnom tichu, obklopený prírodou, bez ľudí, ktorý by ťa obťažovali. Ale aj tento druh praxe je pripútaním. Pripútaním k praxi. Ak sa pripútaš k dobrej situácii, ak chceš praktizovať len v mieri či pokoji alebo prekrásnom prostredi, strácaš pravý smer zenovej praxe.

Áno, praktizujeme, aby sme dosiahli osvietenie, ale dosiahnuť osvietenie nestačí. Praktizujeme, aby sme dosiahli čistú myseľ a silné centrum, ale čo potom? Ako vo svojom každodennom živote použiješ svoju čistú myseľ? Ako použiješ svoje silné centrum, aby si pomohol ostatným? Ako sa podelíme o svoju prax s ostatnými? Toto je pravá práca osvietenia.

Barbara Pardo, JDPSN
Z ceremónie Inka
Primary Point Spring 2020, Volume 37, Number 1

Srdce múdrosti

Študent:
Nedávno som mal nejaké starosti a ocenil by som preto tvoju radu. Starosti som mal so spôsobom môjho života. Pracujem pre korporáciu a každý deň počúvam, ako potrebujeme zarobiť viac peňazí, prinútiť ľudí, aby kupovali viac a máme robiť to, čo je pre spoločnosť najlepšie. Je obzvlášť citlivé a nevyvážené takto tlačiť na ľudí bez ohľadu na to, čo je pre nich správne.

Viem, že takto to funguje všade, nielen v našej firme. Som súčasťou spoločnosti, ktorá podporuje nestriedmosť, konzum, prílišnú snahu o to byť iný a zarábať stále viac penazí.

Neviem, ako by veci mali alebo nemali byť, ale zdá sa mi to byť veľmi nevyvážené. Je veľmi ťažké žiť jasne a autenticky spôsobom, ktorý tento cyklus nepodporuje.

Viem, že v pôvodnej podobe je toto len písanie na klávesnici a vyžarovanie obrazovky monitora. No stále mám pocit, že táto cesta nie je v rovnováhe.

Neviem, čo mám robiť. Nikdy som to nevedel. Chcem len kričať, keď si uvedomím, že sme samých seba uväznili v kolobehu klamov a utrpenia.

Zenový majster Jok Um:
Tvoje buddhistické meno je „Jasná podstata“. Najlepšie bude začať z tohto miesta. Svoj talent zapožičiavaš spoločnosti, ktorá ponúka vzdelanie na dosahovanie zisku. Keďže pre nich pracuješ, zvyšuje sa tvoje vnímanie toho, ako sa to odohráva, čo je toho základom a aké to má účinky. Tvoje nepohodlie je centrom srdca múdrosti. Ukloň sa svojim učiteľom. Začni novú cestu hlbokým pochopením súčasnej cesty.

Prax v procese hlbokých zmien

Drahá sangha,

V roku 2020 vstupujeme do nového desaťročia. V tomto svete dochádza exponenciálnou rýchlosťou k mnohým zmenám. V priebehu prirodzeného procesu dobro prichádza so zlom. Sledujeme chvályhodné úspechy vo vede a technike súčasne s častejšími a nepredvídateľnými katastrofami, súvisiacimi s klímou a teraz celosvetovo s Covid-19, ktorý spôsobuje mnoho utrpenia. Na viacerých miestach sa zjavujú politické a hospodárske otrasy. Mnoho vecí sa neustále mení, mení, mení. V budúcnosti sa môžu objaviť väčšie problémy. Zlá situácia je však dobrá situácia. Dobrá situácia je zlá situácia. Naša narastajúca zlá situácia nám teda môže pomôcť nájsť Veľkú cestu.

Buddha nás učil viacej, ako len získať dobrý život. Keď vidíme utrpenie v sebe samom a okolo seba, musíme si položiť veľkú otázku: Čo je to? Čo je život? Čo som? Teraz je ten pravý čas zasiahnuť hlboko do svojho srdca a mysle a prebudiť sa. Prebudiť svoju pravú podstatu k nekonečnému potenciálu, ktorý v sebe máme, aby sme pomohli druhým. Starajme sa o skutočné semiačko, ktoré máme vo vnútri. Tu sú slová od Zenového majstra Seung Sahna, aby nás povzbudili:

„Koniec tohto sveta znamená začiatok nového sveta. Musíte to pochopiť, dobre? Mnoho ľudí chce zažívať dobré chute, dobrý čas, dobrý pocit. To je len túžba, však? Keď ovocie rastie, najprv má veľmi dobrú farbu, ale ešte nie je úplne zrelé. Keď dozrie, farby sa vytratia. Potom je veľmi sladké, veľmi sladké. Má dobrú chuť. Ale po čase začne hniť. Keď zhnije, objaví sa správne semiačko. Mnoho ľudí chce zažívať dobré chute, ale na tomto ovocí, tomto svete, jeho chuti nezáleží, dobre? Keď všetko úplne zhnije, potom sa semiačko dostane do zeme, znova sa zjaví a opäť sa stáva ovocím. Nebažte teda len po dobrej chuti. Na chuti nezáleží, rozumiete? Vaše myslenie, vaša situácia, vaše telo, všetko čoskoro zhnije. Keď vaša situácia, vaše telo a všetko zhnije, ale vaše centrum je silné, objaví sa správne semiačko. Ak nájdete svoje semiačko, nezomriete. Vaše semiačko nemá život a smrť. Musíme teda nájsť svoje skutočné semiačko, a potom len pomáhať tomuto svetu.

“Nech sa všetky bytosti prebudia k svojej buddhovskej podstate a len to robia v roku 2020.“

Zenový majster Dae Bong