Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Učenie zenového majstra Man Gonga (4. časť)

16. Pravá podstata je nezničiteľné diamantové telo, ktoré nemôže zomrieť. Mimo času má nekonečný život. Každý život a smrť hmotného tela je ako prezliekanie šiat. Skutočný človek je schopný slobodne vyzliekať a obliekať si šaty života a smrti.

17. Vedomosti, ktoré získavaš videním a počúvaním, nepovedú k dosiahnutiu tvojej pravej podstaty. Premýšľanie o pravej podstate už nie je pravou podstatou.

18. Pravá podstata môže byť objavená len „pred myslením“, pretože svet „pred myslením“ obsahuje všetku existenciu a je už dokonalý.

19. Ak človek dosiahne konečné osvietenie s cieľom stať sa buddhom, potom zistí, že on je sám buddha. To znamená, že musíš hľadať pravú podstatu v sebe.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

V spojení s týmto vesmírom

Môžeme stavať na skúsenostiach spojenia s týmto vesmírom a s druhými ľuďmi a môžeme vidieť, že každá osoba je našou súčasťou. Tento závoj, ktorý je medzi nami a ostatnými, alebo medzi nami a týmto okamihom, je najskôr silný, ale postupne sa začína strácať. Prežívame to nie ako predstavu, ale ako pravdu. To, že nie sme oddelení od tohto sveta. Zažívame to vždy, keď robíme niečo pozorne.

Praktizujeme pozornosť, skúmame tento okamih, otvorenú bdelú pozornosť, otvorené vnímanie tohto okamihu svojho života a prichádzame s tým aj na miesta, kde je to ťažké. Na miesta, kde cítime strach, kde cítime hanbu, kde cítime a veríme, že sme oddelení. Praktizujeme, aby sme dokázali priniesť práve takéto skúmanie a otvorenosť na miesta, ktoré umožnia našej prave podstate fungovať s menšími prekážkami.

Nancy Brown Hedgpeth JDPSN

Tisícročný poklad

Buď nezískame to, čo chceme a skončíme nespokojní alebo získame to, čo chceme, ale nevieme si to udržať. Na tomto svete nie je jediná vec, ktorú si môžeme udržať. Alebo získame to, po čom túžime, ale nestačí nám to, alebo si možno prajeme, aby to bolo trochu iné. Buddha povedal, že dôvod, prečo sme nespokojní je, že nerozumieme svojej pravej podstate a nevidíme podstatu príčiny a následku.

Dobrou správou je, že existuje aj iná cesta. Ako je uvedené na kaligrafii: „Tri dni pozorovať svoje ja – tisícročný poklad.“ Tri dni pozorovať svoje ja znamená práve teraz v tomto okamihu: čo to je? Čo robím práve teraz? Čo je toto „ja“? Ak sa na to pozrieme úprimne, poctivo a otvorene, je možné sa vrátiť do mysle pred myslením. „Pred myslením“ je naša pôvodná podstata. V našej škole to voláme „neviem“.

„Neviem“ plus konanie je pravou funkciou ľudskej bytosti. Ak sa vrátime do tohto okamihu, taktiež sa vrátime do ríše mena a formy. Potom tu možeme použiť meno a formu jasným a nápomocným spôsobom namiesto toho, aby nás meno a forma ťahali za nos. Znamená to použiť toto „ja“. Pripútanosť k „ja“ vedie k „mám rád“ a „nemám rád“. Použitie tohto „ja“ má za následok „ako môžem pomôcť“. V každom okamihu. S každým nádychom. Ako môžem pomôcť? Názov pre to je Veľká láska, Veľký súcit a Veľká cesta Boddhisattvu. A to je tisícročný poklad pre celý vesmír.

Jason Quinn JDPSN

Štyri ročné obdobia

Na jar kvety,
v lete svieži vánok,
na jeseň listy,
v zime čistý sneh.

Vari ma svet odháňa?
Či ja odháňam svet?
Ležím pri miestnosti dharmy.
O nič sa nestarám.

Biele oblaky plávajú po oblohe.
Čistá voda tečie z hory.
Vietor vanie cez pagodu:
celý svoj život im odovzdávam.

Zenový majster Seung Sahn

Zen nemá odpoveď

Všetky ľudské otázky, filozofické a duchovné, smerujú k jednej otázke. K otázke, ktorá je veľmi jednoduchá a prvotná: „Kto som?“ „Kto som a kam idem?“

Zen nás učí hľadať odpoveď a poskytovať nám metodológiu na nájdenie odpovede na túto otázku. Nedáva nám návod či manuál, ktorý ti odpovie, kto si. Nedáva vám dogmatické odpovede, ktoré sa musíte naučiť a veriť im. Zen vás učí nájsť svoju vlastnú odpoveď na túto otázku a učí ju používať, ako som povedal. Nemáme dogmatické odpovede na to, kto si a aký je tvoj základ. Keďže vás existuje mnoho, existuje aj mnoho jedinečných odpovedí na túto otázku. Odpovede nie sú závislé na zene. Nezávisia na Buddhovi samotnom ani na buddhizme. Pretože Buddha nebol buddhista (smiech), rovnako ako Kristus nebol kresťanom (smiech). A preto je toto učenie také svieže.

Oleg Šuk JDPSN

Osvietenie znamená „len to urob“

Tento život nie je len o našom „ja“, nie je len o našich ziskoch a stratách. Čo je to „ja“? Nedá sa nájsť. Len
neviem. Toto pravé neviem je našou pôvodnou podstatou! Sme týmto neviem bez ohľadu na to, v akej situácii
a podmienkach sa nachádzame. Nech sú akékoľvek, sú v poriadku. Čokoľvek robíme, toto neviem to vykonáva.
Neviem sa prejavuje v desaťtisícich veciach a desaťtisíc vecí sa prejavuje v neviem.

Žiť v tomto svete znamená každým okamihom žiť toto neviem. Ak prichádza šťastie, len šťastie. Ak prichádza
smútok, len smútok. Raj je vítaný. Peklo je tiež vítané. Potom môžeme použiť svoje šťastie, svoj smútok a tiež raj
i peklo, aby sme pomohli všetkým bytostiam. To je naša práca v tomto živote a náš smer. Osvietenie znamená
„len to urob“. Tak to teda z okamihu na okamih len robme!

Zenová majsterka Gu Ja

Sloboda od rodinnej karmy

Otázka: Prednedávnom som v USA videl tvoju kaligrafiu, ktorá znela: „Sloboda od rodinnej karmy.“ Čo to znamená? Prečo je to dôležité?

Zenový majster Seung Sahn: Základom rodiny je emócia. Emocionálne spojenie vytvára rodinu. Ale emócia a láska sú rozdielne. Emócia znamená protikladné pocity: mám rád/nemám rád, dobrý/zlý, môj/tvoj. Láska znamená žiadne protiklady: len dávanie, dávanie, dávanie, vždy len dávanie.

Chápanie je v tvojej hlave, emócie sú v tvojom srdci. Naše centrum – tantien – je priamo pod pupkom. Ak tam udržiavaš všetku energiu, potom dokážeš spracovať svoje chápanie a emócie. Emócie sa zmenia na veľkú lásku a veľký súcit. Taktiež sa tvoje porozumenie stane múdrosťou. Preto, ak je tvoje centrum silné, dokážeš kontrolovať svoje pocity, svoje podmienky a svoju situáciu. Keď sa tieto stanú jasnými, potom sa objaví tvoja skutočná práca: pomoc všetkým bytostiam. To je veľká cesta boddhisattvu.

Záznam z reči dharmy v Medzinárodnom zenovom centre v Soule.

Učenie zenového majstra Man Gonga (3. časť)

  1. Všetko je pravá podstata (veľké ja). Ak vynakladáš hoci len to najmenšie úsilie do čohokoľvek iného len nie do hľadania skutočnej podstaty, je to plytvanie času.
  2. Každý má tri telá: fyzické telo, karmické telo a telo dharmy. Pre pravú ľudskú bytosť nie sú tieto tri telá oddelené, a fungujú ako jedno.
  3. Všetky skutky pramenia z tela dharmy. Keďže telo dharmy nie je oddelené od fyzického ani karmického tela, všetky javy sú tiež mimo života a smrti.
  4. Miesto mimo života a smrti zahŕňa oboje, cítiace aj necítiace. Preto žiadna zbraň vesmíru nemôže zničiť pravú podstatu ani jediné steblo trávy.
  5. V našom svete je veľa učení o tom, ako nájsť a pochopiť svoju pravú podstatu. Z hľadiska našej karmy sú však všetky učenia len pochopením malého ja. Skutočná podstata je nepochopiteľná a je mimo predstavivosti.

Z knihy Učenie zenového majstra Man Gonga.

List umelcovi

Jeden umelec sa raz pochválil so svojím dielom zenovému majstrovi Jok Umovi a spýtal sa, čo si o ňom myslí.

Pri zamýšľaní sa nad svojimi názormi na materiál, ktorý si mi ukázal, som si uvedomil, že moje názory nie sú v skutočnosti až také dôležité. Čo považujem za dôležitejšie, je vyjadriť zopár otázok, ktoré boli dosiaľ nevyslovené, ktoré vnímam v tvojej práci a ktoré sa chcú prejaviť.

Prečo mať vášne?
Prečo mať nápady?
Prečo chcieť?
Prečo myslieť?
Prečo cítiť?
Prečo tvoriť?

Umenie ku mne prehovára štyrmi hlasmi: Pozri sa na toto. Pozri sa na mňa. Pozri sa na seba. Pozri sa. Všetky majú určitú hodnotu a účel. Všetky sú bohatšie, ak vznikajú z toho posledného.

Ty máš talent. Hlas v nich ešte mlčí. Aký je tvoj názor?

Učenie zenového majstra Man Gonga (2. časť)

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja.

6.     Keby som zakričal niečie meno a on by okamžite odpovedal „Áno!“ – to je pravá podstata. Pravá podstata sa nerodí a nezomiera. Nemôže zhorieť, zmočiť sa alebo byť prerezaná nožom. Je absolútne slobodná, bez akejkoľvek prekážky.

7.     Tak ako kričiaceho zajatca, spútaného a vlečeného za koňom, vláčia nás reťaze karmy po ceste utrpenia. Opakovane nasledujeme cyklus života, choroby, staroby a smrti. Len tvoj meč múdrosti dokáže preťať tieto putá.

8.     Nezáleží na tom, aký si vzdelaný alebo rešpektovaný. Ak si nevyriešil „veľkú otázku života a smrti“, si ako človek, ktorý prišiel o rozum.

9.     Keď sa narodil Šákjamuni Buddha, jednou rukou ukázal na oblohu, druhou do zeme a povedal: „Medzi nebom hore a zemou dole len ja som svätý“. Toto „ja“ je pravá podstata.

10.     Všetci už majú buddhovu podstatu (pravú podstatu), ale nemôžu sa stať buddhom, lebo nerozumejú sami sebe.