Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Veľká Viera, Veľká Odvaha a Veľká Otázka

Veľká viera neznamená vieru v niečo, alebo že sa veci vyvinú ako my chceme. Viera nepotrebuje objekt viery. Je to žiť život tak, ako sa vaša noha dotýka zeme pri chôdzi. Vaša noha si nikdy nekladie otázku, či je tam zem práve pre ňu.

Veľká odvaha znamená nevzdávať sa. Zmena smeru nieje problém, ale musíte ísť ďalej. Veľká odvaha nemusí byť ani drastická. Vždy keď robíte niečo, čo je trochu náročné alebo nepríjemné, bez toho aby ste sa stažovali, a robíte to až kým neskončíte, tak to je veľká odvaha.

Veľká otázka je najdôležitejšia. Ľudia si myslia, že náboženstvo je o viere, ale nieje. Kto som? Čo je tento vesmír? Čo by som mal urobiť? To niesú otázky, ktoré môžu byť zodpovedané raz a navždy. Nevyhýbajte sa im. Najdite si duchovnú prax, ktorá vám pomôže pozerať sa na ne stále a potom praktikujte s veľkou vierou a odvahou.

Viera prichádza a odchádza. Dokonca keď veríte v Boha celý svoj život, vaša idea Boha sa stále mení. Ale duchovná prax nieje závislá na viere a môže pretrvať celý život. 

Zenová majsterka Bon Hae

Ako vyhasiť túžby

Kedysi sme mávali odlišný preklad druhého veľkého sľubu: „Túžby sú nevyhasnuteľné. Sľubujeme, že ich všetky vyhasíme.“ Raz sa počas rozhovoru jeden študent spýtal zenového majstra Wu Kwanga:

Študent: Túžby sú nevyhasnuteľné. Čo to znamená?“
ZMWK: „Ja chcem!“
Študent: Ako ich potom všetky vyhasíš?“
ZMWK: „Ja chcem!“

Komentár: Ľudský život je: „Ja chcem!“ Aj túžba zahasiť túžby je chcením alebo túžbou. V presnom slova zmysle túžba či záľuba nie je problém. Lipnutie a seba-stredná túžba je ozajstným jadrom problému. Prečo „ja chcem“ a pre koho? Ako použijem energiu túžby, aby som sa dostal mimo ja, mne moje? Keď si hladný, najedz sa. Keď je niekto iný hladný, nakŕm ho.

Kde začína zenová prax

Všetko v tomto svete – Slnko, Mesiac, hviezdy, hora, rieky a stromy – všetko sa neustále hýbe. Ale existuje jedna vec, ktorá sa nikdy nehýbe. Nikdy sa nerodí a nikdy nezomiera. Čo je touto nehybnou vecou? Poviete mi? Ak ju nájdete, objavíte svoje pravé ja a dosiahnete základ vesmíru. Ale chápanie vám tu nepomôže. Ani stovka doktorátov vám neukáže vašu pravú podstatu.

Naša pravá podstata sa nedá nájsť v knihách a akademických štúdiách, pretože je pred rečou a slovami. Je pred myslením. Ak nájdete svoj bod pred myslením, potom môžete dosiahnuť svoje pravé ja. Preto pred dávnymi dobami Descartes povedal: „Myslím, teda som.“ Tu začína filozofia. Ale ak nemysíte, čo potom? Tu začína zenová prax.

Zenový majster Seung Sahn

Buddhova podstata

Na Buddhovi je zaujímavé, že nie je príkladom toho, čím sa máte stať, ale toho, čím už ste. Nie je pre nás príkladom v bežnom slova zmysle. Obvykle sa pozeráme na druhých, lebo niečo chceme: „Chcem byť ako on,” „Keby som vedela spievať ako ona“… v Diamantovej sútre sa Subhuti pýta Buddhu, či niečo dosiahol, keď dosiahol osvietenie. Buddha odpovedá, že nedosiahol nič. Ak by niečo dosiahol, nebolo by to osvietenie.

Ľudské bytosti stále hľadajú riešenie vonku, kým v skutočnosti existuje v nich. Stačí, aby sa len pozreli. Buddha dokonca povedal, že nemá žiadne učenie, ktoré by poskytol. Jeho úlohou bolo odstrániť nesprávne ľudské chápanie tak, aby boli sami schopní vidieť svoju vlastnú podstatu. Učenie buddhizmu a zenu je len o „poukázaní“. Poukazuje na nás priamou skúsenosťou z našej vlastnej Buddhovej podstaty.

Zenový majster Dae Kwang

Chrámové pravidlá

Otázka: Práve som po prvýkrát čítal chrámove pravidlá. Som z nich trochu zmätený a som nimi ohromený. Sú určené pre každodenný život? Alebo len pre prípad, keď sme v chráme? Nie som veľmi dobrý v nasledovaní pravidiel. Všetky názory sú vítané.

Kathy Park JDPSN: Dobrá otázka. Chrámové pravidlá pred stovkami rokov vytvoril v Číne slávny zenový majster Pai Chang pre komunity ľudí, praktizujúcich zen a odvtedy sú užitočné. Vzťahujú sa na skutočný život v chráme alebo v zenovom centre, na to ako praktizujeme. Ale základný kameň učenia v každom z týchto pokynov ukazuje na náš vlastný prístup, reč a konanie v každodennom živote, bez ohľadu na to, či žijeme v Zenovom centre alebo nie. Niektoré pravidlá sa môžu javiť ako zastaralé alebo nepoužiteľné, ale celkovo poukazujú na súbor pokynov, ktoré, keď vieme, ako ich používať, môžu byť veľkým prínosom pre nás i pre všetky bytosti. Dodržiavanie alebo nedodržiavanie pravidiel je skutočne založené na našom zámere, našom smerovaní. Prečo ich dodržiavať? Akékoľvek pravidlo, ak sme k nemu pripútaní alebo sa ho držíme z našeho sebeckého dôvodu, nemusí byť až také dobré. Ak však môžu byť pokyny pre komunitu užitočné pri vytváraní harmónie a udávaní smeru, je možné, že môžu pomôcť každému vylepšiť jeho prax. Preto sa v buddhistickej tradícii postupom času vyvinuli predpisy a chrámové pravidlá, pre podporu rôznorodej sanghy, aby mohla obratne praktizovať na etickom základe v rámci komunitného života. Kvôli COVID-19 je veľa z nás izolovaných, ale stále máme okolo seba prepojenie s rodinou, priateľmi a svojou komunitou. Prostredníctvom týchto vzťahov môžeme vidieť svoju vlastnú karmu a rozvíjať súcit a múdrosť pre seba i pre ostatných. Môžeme sa nad týmito učeniami zamyslieť a zistiť, ako by mohli fungovať aj v našom každodennom živote.

Kathy Park JDPSN
Online Sangha Q&A
Primary Point Fall 2020, Volume 37, Number 3

Kompas „Neviem“

Ak udržiavaš myseľ neviem na 100 %, tvoji démoni si ťa nenájdu. Utrpenie si ťa nenájde. Karma, problémy, život, smrť, príchod a odchod, dobré a zlé – nič sa ťa nedotkne, keď len udržiavaš myseľ neviem. Táto myseľ neviem je tvoj najdôležitejší poklad. Dokáže všetko. Nie je závislá na Bohu ani Buddhovi, hínajáne, mahájani či zene. Nie je závislá na živote a smrti.

Ak sa chceš dostať z oceánu utrpenia, potrebuješ len jeden kompas: svoj kompas „neviem“. Vždy ho máš vo svojom vnútri. Keď ho použiješ, zisťuješ, že tvoj správny smer sa stále zjavuje pred tebou, z okamihu na okamih.

Zenový majster Seung Sahn – kniha Zenový kompas

Smer vo vašej praxi

Krátko predtým, ako zenový majster Seung Sahn zomrel, mal reč dharmy.

Študent sa ho spýtal: „Ako budeme pokračovať v našej praxi, keď zomrieš?“

Zenový majster Seung Sahn odpovedal: „Ak bude váš smer jasný, váša prax bude po mojej smrti ešte silnejšia. Ak váš smer nebude jasný, váša prax so mnou zomrie.“

Hye Tong Sunim, JDPS

Revolúcia mysle

Buddha veľmi jasne povedal, že ľudia majú päť hlavných túžob: jedlo, spánok, sex, peniaze a slávu. Keď dospievame, tieto túžby silnejú. Pravá revolúcia mysle prichádza, keď sa obzrieme za sebou. Keď sa pozeráme na „ja“. Nebojte sa ničoho, čo nájdete. Len pozorovaním „ja“ sa veci menia. Nemusíte veriť v buddhizmus. Nie je to buddhizmus, je to len ľudská bytosť s veľkou otázkou. To je všetko.

Týchto päť túžob treba uspokojiť. Ak je však váš život len o nich, nikdy nebudete šťastní. Pozrite sa na seba samého. Čo som? Neviem. To je pravý poklad, veľmi cenný. Potom dokážete zmeniť svoj vzťah k piatim túžbam a dokonca ich použiť pre pomoc všetkým bytostiam. To je skutočná revolúcia mysle.

Zenový majster Dae Bong

Novoročná báseň

Každý rok, každý rok,
nový rok, nový rok.
Každý rok, každý rok,
starý rok, starý rok.

Starý rok skončil…. nový rok.
Nový rok skončil…. starý rok.

Kto to vytvoril?
Ty? Ja? My? Oni?
Nie, nie, nie!
Tak Boh? Buddha? Čas? Priestor?
Nie, nie, nie!
Tak Slnko? Mesiac? Zem? Hviezdy?
Nie, nie, nie!
Tak hora? Rieka? Strom? Kvetina?
Nie, nie, nie!
Tak slon? Pes? Mačka? Myš?
Nie, nie, nie!
Tak „Tri kilá ľanu?“
„Suché hovno na palici?“
„Katz?“
„Mu?“
Nie, nie, nie!

Potom čo?

Sneh sa za úsvitu trbliece.
Ráno 1972 plus 8.

Zenový majster Seung Sahn 1980

Báseň odchodu pre Myong Hae Sunim JDPS

Hlboký Oceán Jasnej Mysle
Jasná ako Slnko
Múdrosť hlboká ako oceán
Život po živote
Udržuj tento sľub začiatočníka
Pomáhaj bytostiam od utrpenia
Slnko nikdy nezapadá
Luna stále žiari
Oceán prehĺta všetku vodu vesmíru
Toto si ty, Ming Hoi

Sme ti vďační, Myong Hae Sunim JDPS za tvoju veľkú nesebeckú prácu pre Hongkongskú sanghu. Prosím, rýchlo sa vráť späť naplniť svoje Veľké sľuby bódhisattvu. Nech sa staneš Buddhom!

Namu Amita Bul
Namu Amita Bul
Namu Amita Bul

Zenová majsterka Dae Kwan
Primary Point, Fall 2020

(Hlboký Oceán Jasnej Mysle je rozšírený preklad korejského mena „Myong Hae“)