Týždenný kúsok učenia Zenovej školy Kwan Um

Moja bolesť je veľmi drahá

Zenový majster Seung Sahn strávil svoje posledné dni v nemocnici vo veľkých bolestiach. Dae Kwan Sunim bola pri ňom a spýtala sa, či by jej ZMSS dal svoju bolesť.

„Nie, nie, nie, nie! Stačí, keď ju ja zažívam. Nikdy ti ju nedám … len sa si ju nechám!“

Dae Kwan Sunim naliehala, ale zenový majster Seung Sahn povedal: „Moja bolesť je veľmi drahá!“

„Koľko stojí, pane?“ spýtala sa ho. „Kúpime ju od teba.“

„Moja bolesť je tak drahá, že si nemôžeš dovoliť kúpiť ju,“ odpovedal zenový majster Seung Sahn.

Dae Kwan Sunim sa naklonila k nemu a zašepkala mu do ucha: „Tak potom predám Su Bongomv Zenový kláštor, získam veľa peňazí a dám ich tebe. Potom nám predáš svoju bolesť!“

Nastala chvíľa ticha.

Dae Kwan Sunim pokračovala: „Ak ti dáme toľko peňazí, čo s nimi urobíš?“


Zenový majster odpovedal: „Zoberiem od teba peniaze, prenajmem si ďalšie zenové centrum a zachránim všetky bytosti od utrpenia!“


Po tých slovách všetci vybuchli smiechom. Nakoniec povedal: „Nie je to zlý obchod, však?“

Kompas “Neviem”

Ak udržiavaš myseľ neviem na 100 %, tvoji démoni si ťa nenájdu. Utrpenie si ťa nenájde. Karma, problémy, život, smrť, príchod a odchod, dobré a zlé – nič sa ťa nedotkne, keď len udržiavaš myseľ neviem. Táto myseľ neviem je tvoj najdôležitejší poklad. Dokáže všetko. Nie je závislá na Bohu ani Buddhovi, hínajáne, mahájane či zene. Nie je závislá na živote a smrti.

Ak sa chceš dostať z oceánu utrpenia, potrebuješ len jeden kompas: svoj kompas “neviem”. Vždy ho máš vo svojom vnútri. Keď ho použiješ, zisťuješ, že tvoj správny smer sa stále zjavuje pred tebou, z okamihu na okamih.

Zenový majster Seung Sahn – kniha Zenový kompas

Tri druhy úspechu

Ak vieš, čo chceš, stane sa to tvojím snom. Ak je to malý sen, keď ho získaš, bude to malý úspech. Ak sa ti splní malý sen a zažiješ úspech, mal by si byť šťastný. Ak máš veľký sen, dosiahneš veľký úspech. V skutočnosti môžeš mať, čokoľvek chceš, ale je tu jeden háčik – nemôžeš si ho udržať natrvalo. Nakoniec ho stratíš a všetko úsilie vyjde navnivoč. To je dôvod, prečo túžba spôsobuje toľko utrpenia.

V zene sa hovorí: “Nič nechci, potom budeš mať všetko,” ale nikto tomu neverí. Väčšina ľudí niečo chce, nevediac, že práve to čo chcú, nie je pre nich dobré. Teraz máte na výber: nevedieť, čo chceš a pustiť sa do usilovnej práce, alebo vedieť, čo chceš na 100%, ísť za tým, získať a nakoniec to stratíť, alebo nechcieť nič a všetko získať. Tri druhy úspechu – ktorý sa ti páči?

Andrzej Stec JDPSN

Úsilie v zene

Nikdy, nikde nesmieš zabudnúť na svoj pravý smer. Prečo ješ každý deň? Keď sa rodíš, odkiaľ prichádzaš? Keď zomrieš, kam pôjdeš? “Prichádzať s prázdnymi rukami, odchádzať s prázdnymi rukami – tu je ľudské.” Všetci prichádzajú na tento svet nič si neprinášajúc. Všetci niekam odchádzajú nič si neodnášajúc. Nič si so sebou nemôžeme vziať. A predsa medzitým každý chce nejaké veci, každý sa za vecami naháňa a všetci sú veľmi pripútaní k veciam.

Ale keď sa rodíš, všetko je už dané. Tvoja karma na tento život je už predurčená karmou, ktorú si vytvoril v minulom živote. Nič s tým nenarobíš. Je však jeden spôsob, ako to zmeniť. Ak svoju myseľ ovládaš z okamihu na okamih, potom môžeš zmeniť svoj život a zabrániť tomu, aby bol tvoj život automatickým produktom tvojej karmy.

Preto by si mal svoju energiu zamerať na to, ako práve teraz udržiavaš svoju myseľ: pri pohybe, státí, sedení, ležaní, hovorení, mlčaní, pohybe či prebývaní v úplnom pokoji – kdekoľvek a kedykoľvek – ako si udržiavaš svoju myseľ? Vonkajšie podmienky a vonkajšie situácie neustále kradnú tvoju myseľ a vláčia ju sem a tam. Je možné nájsť svoju pravú podstatu uprostred všetkého tohto prichádzania a odchádzania, uprostred každodenných aktivít. Nazýva sa to udrživanie nehybnej mysle.

Tento svet je každým dňom komplikovanejší. Okolo teba sa neustále deje veľa, veľa vecí. Je mnoho áut a veľa lietadiel neustále prilieta a odlieta. Nové vedecké a technologické zmeny sa objavujú rýchlejšie, ako ich dokážeme stráviť. Každý deň tiež pozeráme televíziu, chodíme do kina, chodíme tancovať alebo vyrážame do rušného mesta. Stretávame veľa ľudí, lietame sem a tam. Je potrebné plánovať a dokončiť projekty v stanovenom termíne. Všetky tieto veci nie sú ani dobré ani zlé. Ale berú ti energiu, takže nemôžeš udržať svoje centrum uprostred svojich aktivít. Potom, keď zomrieš, kam ide tvoje pravé ja? To je niečo, čo by ťa malo nadovšetko zaujímať. Sledovanie televízie nie je zlé. Ísť do kina nie je zlé. Stretnutie s priateľmi v meste nie je zlé. Akýkoľvek druh konania nie je dobrý ani zlý a nemal by byť problémom. Najdôležitejšie je pomôcť svojmu centru zosilnieť, aby si mohol  pre ostatných stráviť všetky tieto skúsenosti a premeniť ich na nejaký druh múdrosti. To je veľmi, veľmi dôležité.

Zenový majster Seung Sahn

Bolesť a prázdnota

Odpoveď niekomu, kto sa chce vyhnúť bolesti tým, že bude prázdny.

Zem je jedna, ale každá smietka zeme má svoje vlastné charakteristiky, ktoré dávajú zmysel práve tomu kúsoku zeme. Vaše telo je jedno, no napriek tomu máte oči, uši, nos a jazyk. Všetky tieto orgány majú svoje zmyslové vnemy a tie vytvárajú ich vedomie. Súčasťou nášho zenového tréningu je vidieť toto zjednocujúce spojenie, ktoré popisujete. Ďalšou časťou je rozvíjať múdrosť týkajúcu sa toho, ako toto všetko spolu funguje. Nerobiť rozdiely znamená vidieť veci také, aké sú. Vidieť veci také, aké sú, nám umožňuje zaobchádzať so všetkým ako so sebou samým. To zahŕňa aj to, ako sa odvíja váš vlastný život a s čím sa pri ňom stretávate. Keby sa vás veci netýkali, nikdy by ste nejedli ani nespali a nemali by ste cit pre to ako klásť jednu nohu pred druhú. Chcete sa vyhnúť bolesti tým, že budete prázdny. To len vytvára utrpenie z toho, že chcete byť prázdny, ale nemôžete. Prosím, nenúťte sa do toho, aby ste dosiahli svoju predstavu prázdnoty. Ako sa inak poučíte?

Zenový majster Jok Um

Pravá práca osvietenia

Každý by chcel praktizovať na taktomo mieste – uprostred hôr, v úplnom tichu, obklopený prírodou, bez ľudí, ktorí by ťa obťažovali. Ale aj tento druh praxe je pripútaním. Pripútaním k praxi. Ak sa pripútaš k dobrej situácii, ak chceš praktizovať len v mieri, pokoji alebo prekrásnom prostredí, strácaš pravý smer zenovej praxe.

Áno, praktizujeme, aby sme dosiahli osvietenie, ale dosiahnuť osvietenie nestačí. Praktizujeme, aby sme dosiahli čistú myseľ a silné centrum, ale čo potom? Ako vo svojom každodennom živote použiješ svoju čistú myseľ? Ako použiješ svoje silné centrum, aby si pomohol ostatným? Ako sa podelíme o svoju prax s ostatnými? Toto je pravá práca osvietenia.

Barbara Pardo, JDPSN

Pravá dharma je žiadna dharma

Študent sa spýtal: “Čo je dharma?”
Dae Soen Sa Nim povedal: „Keď som hladný, jem. Ked som unaveny, spím. Rozumieš?”
“Myslím, že áno, ale nie som si istý, či je to pochopenie.”
“Tak sa ma spýtaj znova,” povedal Dae Soen Sa Nim.
“Čo je dharma?”
„Dnes som odišiel z Krakova o 8:40 a prišiel som sem po pol hodine. Stačí to? Dharma nie je dharma. Slnko, mesiac, hviezdy nehovoria: ‘Ja som slnko, ja som mesiac, ja som hviezdy.’ Buddha nepovedal: ‘Ja som Buddha.’ Boh nehovorí: ‘Ja som Boh.’ Pravý Boh a pravý Buddha nemajú žiadne meno. Ani pravé slnko, pravý mesiac, pravé hviezdy nemajú meno. Všetky mená vznikajú myslením. Dharma, karma a Buddhova podstata sú tiež len mená. Takže jediná skutočná dharma je žiadna dharma. Pravá pravda je žiadna pravda. Aj pravá karma je žiadna karma. Ak vytvoríš dharmu, máš dharmu. Ak vytvoríš karmu, máš karmu. Ak prerušíš všetko myslenie, ty a všetko sa stanete jedným. Ale ak niečo máš, máte len toto niečo a všetko strácaš. Ak všetko, čo máš, zahodíš, získavaš všetko. To znamená: zahoď dharmu, Buddhu, Boha, zahoď svoje chápanie. Potom získaš pravú dharmu, pravého Buddhu, pravú podstatu, pravý základ – získavaš všetko. Potom všetko, čo vidíš, počuješ, cítiš – všetko je dharma, všetko je Buddha, všetko je pravda. Ak je tvoja myseľ správnou dharmou, potom je všetko správnou dharmou. Ak je tvoja myseľ pravda, všetko je pravda. Ak je tvoja cesta správna, potom je všetko správne. To je Buddhovo učenie. Všetko je vytvorené myslením. Ako práve teraz z okamihu k okamihu udržiavaš svoju správnu situáciu? Tento bod. Ak teda necháš svoje názory úplne zmiznúť, potom všetko, čo vidíš, počuješ, robíš, to všetko je dharma.”

Z článku “When You Completely Attain Your True Self, Then Everything Is Complete” (Keď úplne dosiahneš svoje pravé ja, všetko je dokonalé)

Ako môžem pomôct?

Pred pár rokmi som išiel peši do práce, cestou, ktorá prechádza niekoľkými rušnými križovatkami mesta Cambridge. Moja myseľ bola plná denných aktivít a plánov. V dôsledku toho moja pozornosť v danej chvíli nebola v tom okamihu, ale bola roztržitá. Prechádzal som mimoriadne rušnou križovatkou. Vedľa mňa šiel slepec, mával palicou sem a tam. Ako tak ten človek šiel, jeho palica zasiahla auto zaparkované priamo na prechode pre chodcov. Pozrel som sa a na jeho tvári bolo vidieť výraz “čo to je?” Nevedel, ako prekonať túto prekážku stojacu v jeho smere. Možno si myslel, že stratil svoju cestu, alebo si svoje kroky nespočítal správne. Ako som sa tak prizeral, ďalší muž vzhliadol a povedal: “Tri kroky doľava, okolo prednej časti vozidla.” A povedal som si: “To je úžasné. Ale kde som bol ja?”

To je naša prax. Nie je to žiaden veľký, rozšírený záväzok voči vesmíru. Nie je to žiadna nádej v to, ako veci môžu fungovať v budúcnosti. Nie je to túžba, aby sa veci diali tak ako v minulosti. Je to len o tomto okamihu, reagovať spontánne: čo môže každý z nás urobiť, aby pomohol? Našou úlohou, ako prechádzame svojím každodenným životom, je pestovať túto prax, s ktorou sme už spojení. Len neviem. Ako môžem pomôcť? Často som si prial, aby to bolo zložitejšie, ale jednoducho nedokážem nájsť viac. To je všetko.

Zenový majster Bon Haeng

Vnímanie univerzálneho zvuku

Vnímať zvuk znamená, že všetko je vesmírny zvuk – spev vtákov, hrom, štekot psa – toto všetko je zvuk vesmíru. Ak nemáte myseľ, všetko vnímate práve také, aké to je. Preto, keď spievate bez mysle, aj spev je zvuk vesmíru. Ak máte „ja“, potom je to „môj“ zvuk. Ale s mysľou čistou ako priestor môže aj zvuk psieho štekotu alebo trúbenie automobilového klaksónu niekedy priniesť osvietenie, pretože v tom okamihu sa vy a zvuk jednotíte. Keď sa jednotíte so zvukom, nepočujete zvuk, vy ste zvukom.

Predslov zo spevníku ZŠKU
Zenový majster Seung Sahn

Správna práca osvietenia

Dosiahnuť svoje pravé ja znamená, že z okamihu na okamih udržiavam správnu situáciu, správny vzťah a správne konanie v tomto svete. A to že v tomto vesmíre správne konám tak, aby som zachránil všetky bytosti.

Dosiahnuť osvietenie a učiť ostatné bytosti nie sú dve veci, lebo keď sa vrátiš k svojej mysli pred okamihom, než vznikne myslenie, v tom bode sa všetko jednotí. Ako by si v tom bode mohol nepomáhať všetkým bytostiam? Tvoja správna situácia, správny vzťah a správne konanie sa zjavujú priamo pred tebou. Pomáhať druhým je správna práca osvietenia – nie je to nič špeciálne. Toto je pravý cieľ buddhizmu.

Z knihy “Zenový kompas”