Prečo sedíme? – Týždenný kúsok učenia

V Číne a Kórei praktizovali zen pôvodne len mnísi. Ale po tom, čo sa rozšíril aj na Západ, robia zen spolu s mníchmi a mníškami aj laici. Toto zmenilo charakter zenu. Naše súčasné učenie je o zene v každodennom živote. Bežní ľudia nemôžu celý čas sedieť v zene. Zen v každodennom živote znamená cvičiť svoju myseľ, aby sa stala sa nehybnou.

Ako udržiavaš nehybnú myseľ? Zanechaj svoje názory, podmienky a situáciu v každom momente. Keď niečo robíš, len to rob. Toto je každodenný zen. Meditácia v sede je zvláštny druh meditácie, jedinečný pre zen, ktorá funguje ako srdce praxe.

Zenový majster Seung Sahn