Prečo sedíme?

V Číne a Kórei praktizovali zen pôvodne len mnísi. Ale po tom, čo sa zen rozšíril aj na Západ, praktizujú ho spolu s mníchmi a mníškami aj laici. Toto zmenilo charakter zenu. Naše súčasné učenie je o zene v každodennom živote. Bežní ľudia nemôžu celý čas praktizovať zenové sedenie. Zen v každodennom živote znamená učiť sa sedeniu mysle. Sedenie mysle znamená nehybnú myseľ.

Ako udržiavaš nehybnú myseľ? V každom okamihu odlož svoje názory, podmienky a situáciu. Keď niečo robíš, len to rob. Toto je každodenný zen. Meditácia v sede je špecifický druh meditácie, jedinečný pre zen, ktorý slúži ako samotné srdce praxe.

Zenový majster Seung Sahn