Jasný smer

Ak je tvoj smer jasný, je mimo všetkých protikladov. Život a smrť, možné a nemožné, dobré a zlé, správne a nesprávne – je to mimo všetky protiklady. A je tiež dôležité, aký smer máš. Cítiacich bytostí je nespočetné množstvo, nemožno ich spočítať. Je možné ich všetky zachrániť od utrpenia?

Ak je tvoj smer jasný, je jedno, či sa tvoje želanie alebo nádej splnia alebo nie. Nie je o úspechu alebo neúspechu. Nie je o pravde či nepravde. Nie je o naplnení či nenaplnení. Len ide vpred, po nekonečný čas. Čo v skutočnosti znamená, že ty si smer a smer sám je tebou.

Zenový majster Tan Wol