Entries by Tomáš Krchňák

Úsilie v zene

Nikdy, nikde nesmieš zabudnúť na svoj pravý smer. Prečo ješ každý deň? Keď sa rodíš, odkiaľ prichádzaš? Keď zomrieš, kam pôjdeš? “Prichádzať s prázdnymi rukami, odchádzať s prázdnymi rukami – tu je ľudské.” Všetci prichádzajú na tento svet nič si neprinášajúc. Všetci niekam odchádzajú nič si neodnášajúc. Nič si so sebou nemôžeme vziať. A predsa […]

Bolesť a prázdnota

Odpoveď niekomu, kto sa chce vyhnúť bolesti tým, že bude prázdny. Zem je jedna, ale každá smietka zeme má svoje vlastné charakteristiky, ktoré dávajú zmysel práve tomu kúsoku zeme. Vaše telo je jedno, no napriek tomu máte oči, uši, nos a jazyk. Všetky tieto orgány majú svoje zmyslové vnemy a tie vytvárajú ich vedomie. Súčasťou […]

Pravá práca osvietenia

Každý by chcel praktizovať na taktomo mieste – uprostred hôr, v úplnom tichu, obklopený prírodou, bez ľudí, ktorí by ťa obťažovali. Ale aj tento druh praxe je pripútaním. Pripútaním k praxi. Ak sa pripútaš k dobrej situácii, ak chceš praktizovať len v mieri, pokoji alebo prekrásnom prostredí, strácaš pravý smer zenovej praxe. Áno, praktizujeme, aby […]

Pravá dharma je žiadna dharma

Študent sa spýtal: “Čo je dharma?”Dae Soen Sa Nim povedal: „Keď som hladný, jem. Ked som unaveny, spím. Rozumieš?”“Myslím, že áno, ale nie som si istý, či je to pochopenie.”“Tak sa ma spýtaj znova,” povedal Dae Soen Sa Nim.“Čo je dharma?”„Dnes som odišiel z Krakova o 8:40 a prišiel som sem po pol hodine. Stačí […]

Ako môžem pomôct?

Pred pár rokmi som išiel peši do práce, cestou, ktorá prechádza niekoľkými rušnými križovatkami mesta Cambridge. Moja myseľ bola plná denných aktivít a plánov. V dôsledku toho moja pozornosť v danej chvíli nebola v tom okamihu, ale bola roztržitá. Prechádzal som mimoriadne rušnou križovatkou. Vedľa mňa šiel slepec, mával palicou sem a tam. Ako tak […]

Vnímanie univerzálneho zvuku

Vnímať zvuk znamená, že všetko je vesmírny zvuk – spev vtákov, hrom, štekot psa – toto všetko je zvuk vesmíru. Ak nemáte myseľ, všetko vnímate práve také, aké to je. Preto, keď spievate bez mysle, aj spev je zvuk vesmíru. Ak máte „ja“, potom je to „môj“ zvuk. Ale s mysľou čistou ako priestor môže […]

Správna práca osvietenia

Dosiahnuť svoje pravé ja znamená, že z okamihu na okamih udržiavam správnu situáciu, správny vzťah a správne konanie v tomto svete. A to že v tomto vesmíre správne konám tak, aby som zachránil všetky bytosti. Dosiahnuť osvietenie a učiť ostatné bytosti nie sú dve veci, lebo keď sa vrátiš k svojej mysli pred okamihom, než […]

My sme tento vesmír

Praktizujeme tým, že sme prítomní v tomto okamihu a začíname spájať zážitok z okamihov prítomnosti. Môžeme to pomenovať ako pravé „ja“ alebo prepojenie, ktoré zdieľame, či vzájomné bytie, o ktorom hovorí Thich Nhat Hanh: úplné spojenie a jednota s týmto vesmírom. Táto skúsenosť nie je ničím mimoriadnym. Každá ľudská bytosť to denne zažíva. Každý deň. […]

Ako ovládať myslenie?

Jedného rána sa študent spýtal Seung Sahna Soen Sa: “Ako môže človek počas zenového sedenia ovládať myslenie?” Soen Sa odpovedal, “Ak si pripútaný k mysleniu, tvoja prax a myslenie sú odlišné. Ak nie si k myšlienkam pripútaný, myslenie je praxou, prax je myslením. Nazýva sa to ‘len praktizovaním’.” Študent sa potom spýtal: “Čo je to […]