Entries by Tomáš Krchňák

Všetko stratiť

Veľakrát sa stáva, že chceme z praxe niečo získať, avšak osvietenie znamená všetko stratiť – nie niečo získať. Nič nezískavate, všetko strácate. Musíte sa na to pripraviť. Musíte byť pripravení naozaj všetko stratiť. Stratiť všetky svoje ilúzie o sebe samom. Nie je to ľahké. Nepáči sa nám to. Chceme si ponechať aspoň malinký klam, aby […]

Novoročná báseň

Každý rok, každý rok,nový rok, nový rok.Každý rok, každý rok,starý rok, starý rok. Starý rok skončil…. nový rok.Nový rok skončil…. starý rok. Kto to vytvoril?Ty? Ja? My? Oni?Nie, nie, nie!Tak Boh? Buddha? Čas? Priestor?Nie, nie, nie!Tak Slnko? Mesiac? Zem? Hviezdy?Nie, nie, nie!Tak hora? Rieka? Strom? Kvetina?Nie, nie, nie!Tak slon? Pes? Mačka? Myš?Nie, nie, nie!Tak “Tri […]

Nemám rád kongany

Študent: Nemám rád kongany. Preto len zriedka chodím na rozhovory. Môžeš sa k tomu vyjadriť? Zenový masjter Wu Bong: Iste. Nemáš rád kongany, preto musíš zomrieť. Študent: Hmmm? Nerozumiem. ZMWB: Kongan nie je nič špeciálne. Aj každá tvoja každodenná situácia je konganom. Ak nemáš rád kongany, nemáš rád život. To znamená, že musíš umrieť. Toto […]

Myseľ striedmosti

Udržiavanie mysle striedmosti je jedným z našich dôležitých zenových učení. Ak máme myseľ striedmosti nebudeme sa naháňať za našimi túžbami, chamtivosťou a iluzórnym myslením. Myseľ striedmosti nám pomáha sa stať jasnými a drží nás od pripútanosti k vonkajším situáciám. Keď máme čistú a striedmu myseľ bude pre nás prirodzené sa podeliť s ostatnými o čokoľvek […]

Silné sedenie

Silné sedenie znamená nekontrolovať svoju myseľ a pocity. Každý má občas počas sedenia mnoho myšlienok a pocitov. To je správne. Nerob si starosti. Ale mnoho ľudí sa kontroluje: „Nerobím to dobre. Čo si o mne pomyslia druhí ľudia? Stále myslím. Ako pretnem všetko myslenie? Ako len ideš vpred? Ako to všetko odložiť?“, atď. To znamená […]

Krajina blaženosti

Máme štyri veľké sľuby a chcem hovoriť o tom druhom: „Sebaklamy sú ustavičné; sľubujeme, že ich všetky prekonáme.“ Pôvodne bol tento vesmír prázdny. Potom sa niečo objavilo. To, čo sa objavilo, je klam. Ak prerušíme svoju pripútanosť k tomuto klamu, potom život môže byť blaženosťou. Ježiš povedal: “Kráľovstvo nebeské je vnútri.” Buddha povedal: “Tathagata žije […]

Život je Zen

Život je Zen. Niektorí ľudia však hovoria, že život je utrpenie. Ako sa tieto tvrdenia líšia? Ak vravíš: “Môj život je zen”, potom sa tvoj život stane zenom. Ak niekto iný vraví: “Môj život je utrpením”, život tohto človeka sa stane utrpením. Takže všetko závisí od toho, v akom stave je práve teraz, v tejto […]

Autentická skúsenosť

Buddha učil, že trpíme, lebo nevieme, čo naozaj sme – nepoznáme svoju pravú podstatu (ďalšie meno pre zenovú myseľ). Sme pripútaní k svojmu mysleniu. Ak opustíme svoje mylné názory, môžeme sa vrátiť k tomu, čo už sme, k svojej Buddhovej podstate. Šiesty patriarcha dosiahol osvietenie, keď počul len jeden verš z Diamantovej sútry: „Keď v […]

Nemám čas praktizovať

Študent sa počas reči dharmy spýtal zenového majstra Su Bonga: jeho priateľ by chcel praktizovať v zenovom centre, ale nemá čas, pretože má rodinu, prácu, dobrovoľnícke aktivity a musí zastávať rôzne funkcie v práci. Čo by mal urobiť? Zenový majster Su Bong SSN odpovedal: „Odpoveď v štýle zenu znamená všetko to odlož, to je všetko. […]