Entries by Tomáš Krchňák

Pravá práca osvietenia

Každý by chcel praktizovať na taktomo mieste – uprostred hôr, v úplnom tichu, obklopený prírodou, bez ľudí, ktorí by ťa obťažovali. Ale aj tento druh praxe je pripútaním. Pripútaním k praxi. Ak sa pripútaš k dobrej situácii, ak chceš praktizovať len v mieri, pokoji alebo prekrásnom prostredí, strácaš pravý smer zenovej praxe. Áno, praktizujeme, aby […]

Pravá dharma je žiadna dharma

Študent sa spýtal: “Čo je dharma?”Dae Soen Sa Nim povedal: „Keď som hladný, jem. Ked som unaveny, spím. Rozumieš?”“Myslím, že áno, ale nie som si istý, či je to pochopenie.”“Tak sa ma spýtaj znova,” povedal Dae Soen Sa Nim.“Čo je dharma?”„Dnes som odišiel z Krakova o 8:40 a prišiel som sem po pol hodine. Stačí […]

Ako môžem pomôct?

Pred pár rokmi som išiel peši do práce, cestou, ktorá prechádza niekoľkými rušnými križovatkami mesta Cambridge. Moja myseľ bola plná denných aktivít a plánov. V dôsledku toho moja pozornosť v danej chvíli nebola v tom okamihu, ale bola roztržitá. Prechádzal som mimoriadne rušnou križovatkou. Vedľa mňa šiel slepec, mával palicou sem a tam. Ako tak […]

Vnímanie univerzálneho zvuku

Vnímať zvuk znamená, že všetko je vesmírny zvuk – spev vtákov, hrom, štekot psa – toto všetko je zvuk vesmíru. Ak nemáte myseľ, všetko vnímate práve také, aké to je. Preto, keď spievate bez mysle, aj spev je zvuk vesmíru. Ak máte „ja“, potom je to „môj“ zvuk. Ale s mysľou čistou ako priestor môže […]

Správna práca osvietenia

Dosiahnuť svoje pravé ja znamená, že z okamihu na okamih udržiavam správnu situáciu, správny vzťah a správne konanie v tomto svete. A to že v tomto vesmíre správne konám tak, aby som zachránil všetky bytosti. Dosiahnuť osvietenie a učiť ostatné bytosti nie sú dve veci, lebo keď sa vrátiš k svojej mysli pred okamihom, než […]

My sme tento vesmír

Praktizujeme tým, že sme prítomní v tomto okamihu a začíname spájať zážitok z okamihov prítomnosti. Môžeme to pomenovať ako pravé „ja“ alebo prepojenie, ktoré zdieľame, či vzájomné bytie, o ktorom hovorí Thich Nhat Hanh: úplné spojenie a jednota s týmto vesmírom. Táto skúsenosť nie je ničím mimoriadnym. Každá ľudská bytosť to denne zažíva. Každý deň. […]

Ako ovládať myslenie?

Jedného rána sa študent spýtal Seung Sahna Soen Sa: “Ako môže človek počas zenového sedenia ovládať myslenie?” Soen Sa odpovedal, “Ak si pripútaný k mysleniu, tvoja prax a myslenie sú odlišné. Ak nie si k myšlienkam pripútaný, myslenie je praxou, prax je myslením. Nazýva sa to ‘len praktizovaním’.” Študent sa potom spýtal: “Čo je to […]

Môžete sa stať Budhom

V tomto živote si môžete vybrať, či sa stanete expertom alebo budete “nevedieť” a stanete sa Buddhom. To nás opäť privádza k praxi. Nezáleží na tom, čo každý hovorí, a nezáleží na tom, ako sa dá všetko dobre vysvetliť, nakoniec je to všetko na vás. Úžasnou vecou na Buddhovom učení je, že Buddha učil neprijímať […]

Oslobodený od rozlišujúcich myšlienok

Zenový majster Man Gong bol pra-učiteľ Seung Sahna DSSN. Ako trinásťročný študoval sútry v chráme Donghaksa v Kórei. Deň pred prázdninami sa všetci zhromaždili, aby si vypočuli prednášky.Prednášajúci povedal: „Všetci musíte usilovne študovať buddhizmus, aby ste boli ako veľké stromy, z ktorých sú postavené kláštory a ako hlboké misy, schopné prijať veľa vecí. Jedna báseň […]