Úsilie v zene

Nikdy, nikde nesmieš zabudnúť na svoj pravý smer. Prečo ješ každý deň? Keď sa rodíš, odkiaľ prichádzaš? Keď zomrieš, kam pôjdeš? “Prichádzať s prázdnymi rukami, odchádzať s prázdnymi rukami – tu je ľudské.” Všetci prichádzajú na tento svet nič si neprinášajúc. Všetci niekam odchádzajú nič si neodnášajúc. Nič si so sebou nemôžeme vziať. A predsa medzitým každý chce nejaké veci, každý sa za vecami naháňa a všetci sú veľmi pripútaní k veciam.

Ale keď sa rodíš, všetko je už dané. Tvoja karma na tento život je už predurčená karmou, ktorú si vytvoril v minulom živote. Nič s tým nenarobíš. Je však jeden spôsob, ako to zmeniť. Ak svoju myseľ ovládaš z okamihu na okamih, potom môžeš zmeniť svoj život a zabrániť tomu, aby bol tvoj život automatickým produktom tvojej karmy.

Preto by si mal svoju energiu zamerať na to, ako práve teraz udržiavaš svoju myseľ: pri pohybe, státí, sedení, ležaní, hovorení, mlčaní, pohybe či prebývaní v úplnom pokoji – kdekoľvek a kedykoľvek – ako si udržiavaš svoju myseľ? Vonkajšie podmienky a vonkajšie situácie neustále kradnú tvoju myseľ a vláčia ju sem a tam. Je možné nájsť svoju pravú podstatu uprostred všetkého tohto prichádzania a odchádzania, uprostred každodenných aktivít. Nazýva sa to udrživanie nehybnej mysle.

Tento svet je každým dňom komplikovanejší. Okolo teba sa neustále deje veľa, veľa vecí. Je mnoho áut a veľa lietadiel neustále prilieta a odlieta. Nové vedecké a technologické zmeny sa objavujú rýchlejšie, ako ich dokážeme stráviť. Každý deň tiež pozeráme televíziu, chodíme do kina, chodíme tancovať alebo vyrážame do rušného mesta. Stretávame veľa ľudí, lietame sem a tam. Je potrebné plánovať a dokončiť projekty v stanovenom termíne. Všetky tieto veci nie sú ani dobré ani zlé. Ale berú ti energiu, takže nemôžeš udržať svoje centrum uprostred svojich aktivít. Potom, keď zomrieš, kam ide tvoje pravé ja? To je niečo, čo by ťa malo nadovšetko zaujímať. Sledovanie televízie nie je zlé. Ísť do kina nie je zlé. Stretnutie s priateľmi v meste nie je zlé. Akýkoľvek druh konania nie je dobrý ani zlý a nemal by byť problémom. Najdôležitejšie je pomôcť svojmu centru zosilnieť, aby si mohol  pre ostatných stráviť všetky tieto skúsenosti a premeniť ich na nejaký druh múdrosti. To je veľmi, veľmi dôležité.

Zenový majster Seung Sahn