Bolesť a prázdnota

Odpoveď niekomu, kto sa chce vyhnúť bolesti tým, že bude prázdny.

Zem je jedna, ale každá smietka zeme má svoje vlastné charakteristiky, ktoré dávajú zmysel práve tomu kúsoku zeme. Vaše telo je jedno, no napriek tomu máte oči, uši, nos a jazyk. Všetky tieto orgány majú svoje zmyslové vnemy a tie vytvárajú ich vedomie. Súčasťou nášho zenového tréningu je vidieť toto zjednocujúce spojenie, ktoré popisujete. Ďalšou časťou je rozvíjať múdrosť týkajúcu sa toho, ako toto všetko spolu funguje. Nerobiť rozdiely znamená vidieť veci také, aké sú. Vidieť veci také, aké sú, nám umožňuje zaobchádzať so všetkým ako so sebou samým. To zahŕňa aj to, ako sa odvíja váš vlastný život a s čím sa pri ňom stretávate. Keby sa vás veci netýkali, nikdy by ste nejedli ani nespali a nemali by ste cit pre to ako klásť jednu nohu pred druhú. Chcete sa vyhnúť bolesti tým, že budete prázdny. To len vytvára utrpenie z toho, že chcete byť prázdny, ale nemôžete. Prosím, nenúťte sa do toho, aby ste dosiahli svoju predstavu prázdnoty. Ako sa inak poučíte?

Zenový majster Jok Um