Entries by Tomáš Krchňák

Naša pôvodná žiarivá podstata

Buddhova veľká otázka bola odlišným druhom sledovania. Bola sledovaním utrpenia k jeho zdroju, ale bola aj momentom uvedomenia si svetla, čistého svetla rannej hviezdy, ktoré mu otvorilo myseľ a umožnilo mu uvidieť, že zdroj utrpenia je v tom, že sme stratili kontakt s našou pôvodnou žiarivou podstatou, že sme akosi pozabudli, že naša podstata je […]

Zanechanie ja-mne-moje

Keď utíšime myseľ a starostlivo sledujeme svoje skúsenosti, vidíme, že tento svet je pod vplyvom neustálej zmeny a neistoty. Čokoľvek v našom živote vzniká, bez ohľadu, ako silno sa snažíme to stabilizovať, raz odíde. Čokoľvek, čo sa zjavuje, je dočasné, a tak nemôže byť trvalé. Čokoľvek, čo sa zjavuje, nie je spoľahlivé a neexistuje žiaden […]

Pravý učiteľ

Hovoríme, že pravý učiteľ je vždy pred nami. To v skutočnosti znamená, že pravý študent je vždy v nás. Tí dvaja nikdy nie sú oddelení. Kde je pravý študent práve teraz, v tomto okamihu? Kde je? Nezáleží na tom, ako rýchlo sa mu snažíme utiecť alebo ho zakryť, on sa vždy objaví. Keď sme konfrontovaní […]

Čo skutočne si?

Zen je veľmi jednoduchý… Čo si? Každý v tomto svete hľadá vonkajšie šťastie, ale nik vnútorne nechápe svoje pravé ja . Každý hovorí, “Ja” — “Ja chcem toto, ja som taký…” Ale nik nechápe toto “ja.” Než si sa narodil, odkiaľ si prišiel? Keď zomrieš, kam pôjdeš? Ak sa úprimne spýtaš, “Čo som?” skôr či […]

Myslenie v protikladoch = Utrpenie

Buddha učil, že utrpenie pochádza z mysle protikladov, z protikladného myslenia. Namiesto toho, aby sme boli spojení a vážili si prítomný okamih, fantazírujeme o rôznych veciach. Ale, pretože tu sedíme a nejaký čas už cvičíme, vieme, že tento druh myslenia vôbec nie je užitočný. Vieme to z vlastnej skúsenosti, nie zo slepej viery alebo počúvania […]

Nebo a peklo

Jeden samuraj raz navštívil Hakuina, hbitého a výbušného zenového majstra. „Povedz mi niečo o nebi a pekle,“ povedal samuraj. „Naozaj existujú?! Hakuin sa pozrel na vojaka a spýtal sa ho: „Kto si?“ „Som samuraj,“ odpovedal pyšný vojak. „Ha!“ zvolal Hakuin. „Prečo si myslíš, že by si mohol chápať také múdre veci?! Nevyzeráš ako samuraj. Vyzeráš […]

Vidieť svoju vlastnú karmu

List od študenta Ahoj Ken, Ako sa máš? Mám otázku ohľadom videnia vlastnej karmy … Zaoberal som sa “len neviem”. Seung Sahn veľa hovorí o videní vlastnej karmy a následne schopnosti ju použiť pre pomoc ostatným. Taktiež som počúval Carlosov podcast na “Sit, Breathe, Bow” a on hovorí o tom istom. Vďaka tomu všetkému by […]

Prečo “ja chcem” a pre koho?

  Mávali sme odlišný preklad druhého veľkého sľubu: Túžby sú nevyhasnuteľné. Sľubujeme, že ich všetky vyhasíme.” Raz počas rozhovoru sa jeden študent spýtal zenového majstra Wu Kwanga: Študent: Túžby sú nevyhasnuteľné. Čo to znamená?” ZMWK: “Ja chcem!” Študent: Ako ich potom všetky vyhasíš?” ZMWK: “Ja chcem!” Komentár: Ľudský život je: “Ja chcem!” Aj túžba zahasiť […]

Dva druhy náboženstva

Zenový majster Seung Sahn hovoril, že sú dva druhy náboženstva: náboženstvo „Ja niečo chcem“ a náboženstvo „Dávania“. Náboženstvo „Ja niečo chcem“ znamená, že ľudia niečo chcú – zdravie, prosperitu, mier, šťastie, osvietenie, spásu, ísť do neba. Veľa chcenia. Náboženstvo „Dávania“ znamená nemyslieť na „moju“ situáciu. Ako ti môžem pomôcť? V náboženstve „Dávania“ musíme odložiť svoj […]

To prejde

Jedného dňa prišiel študent k zenovému majstrovi a vraví mu: “Moja meditácia je hrozná! Cítim sa zmätený, bolia ma nohy, niekedy dokonca zaspávam. Je to hrozné.” Učiteľ mu odpovedal: “Nerob si starosti, to prejde.” O týždeň neskôr sa študent vrátil ku svojmu učiteľovi a vraví mu: “Moja meditácia je úžasná! Cítim sa taký vedomý, pokojný, […]