Veriť vo svoje skutočné ja

Najlepšia vec, ktorú môže učiteľ odovzdať žiakovi, je viera v samého seba. Ľudia si prichádzali vypočuť slová zenového majstra Seung Sahna, a to čo dostali bolo, že sa nemajú pripútavať k jeho slovám. A získali od neho neuveriteľnú energiu, sústredenosť, jasnosť a uvedomenie si, že to tiež môžu mať, že to už vlastne majú. Toto je to najlepšie, čo môže učiteľ študentovi odovzdať.

Študent nemá veriť učiteľovi, ako nejakej vonkajšej autorite, ale má si uvedomiť, že to, čo má učiteľ, má i on sám. Je to vaše. Nemusíte nikam ísť, aby ste to získali. A tak moja úloha, úloha učiteľky, je povzbudzovať ľudí k praxi, povzbudzovať ich, aby to našli sami, povzbudzovať ich, aby si verili. To je moja úloha.

A aby uverili vo svoje pravé ja. Nie v tom zmysle, že “Ja som ten najväčší,” alebo “Ja som najlepší”. Nie tento druh viery v seba samého. Skôr veriť vo svoje pravé ja, ktoré vám nepatrí. Je oveľa väčšie ako vy. Uverte tomu, a potom všetko, čo budete robiť, bude z tohto vychádzať. Nie vždy sa to, samozrejme, deje, platí to pre zenového majstra Seung Sahna, a dokonca aj pre Buddhu. Pokiaľ však z tohto centra vychádza maximum toho, čo robíme, vychádza to z tohto centra, ktoré nevlastníme. Nie je naše. Ale je úplne naše.

Zenová majsterka Bon Hae