Naša pôvodná žiarivá podstata

Buddhova veľká otázka bola odlišným druhom sledovania. Bola sledovaním utrpenia k jeho zdroju, ale bola aj momentom uvedomenia si svetla, čistého svetla rannej hviezdy, ktoré mu otvorilo myseľ a umožnilo mu uvidieť, že zdroj utrpenia je v tom, že sme stratili kontakt s našou pôvodnou žiarivou podstatou, že sme akosi pozabudli, že naša podstata je už dokonalá. Čím hlbšie ideme v našej praxi, tým jasnejšie rozoznáme pravdu o našej vlastnej podstate a potrebu pokračovať v praxi s cieľom zachovať a ďalej prehlbovať túto realizáciu a udržiavať si žiarivú myseľ. Buddha bol vonku, sediac pod stromom, keď uvidel hviezdu a všetka podstata sa vyjasnila.

Zenový majster Hae Kwang