Entries by Tomáš Krchňák

Učenie zenového majstra Man Gonga (4. časť)

16. Pravá podstata je nezničiteľné diamantové telo, ktoré nemôže zomrieť. Mimo času má nekonečný život. Každý život a smrť hmotného tela je ako prezliekanie šiat. Skutočný človek je schopný slobodne vyzliekať a obliekať si šaty života a smrti. 17. Vedomosti, ktoré získavaš videním a počúvaním, nepovedú k dosiahnutiu tvojej pravej podstaty. Premýšľanie o pravej podstate […]

V spojení s týmto vesmírom

Môžeme stavať na skúsenostiach spojenia s týmto vesmírom a s druhými ľuďmi a môžeme vidieť, že každá osoba je našou súčasťou. Tento závoj, ktorý je medzi nami a ostatnými, alebo medzi nami a týmto okamihom, je najskôr silný, ale postupne sa začína strácať. Prežívame to nie ako predstavu, ale ako pravdu. To, že nie sme […]

Tisícročný poklad

Buď nezískame to, čo chceme a skončíme nespokojní alebo získame to, čo chceme, ale nevieme si to udržať. Na tomto svete nie je jediná vec, ktorú si môžeme udržať. Alebo získame to, po čom túžime, ale nestačí nám to, alebo si možno prajeme, aby to bolo trochu iné. Buddha povedal, že dôvod, prečo sme nespokojní […]

Zen nemá odpoveď

Všetky ľudské otázky, filozofické a duchovné, smerujú k jednej otázke. K otázke, ktorá je veľmi jednoduchá a prvotná: „Kto som?“ „Kto som a kam idem?“ Zen nás učí hľadať odpoveď a poskytovať nám metodológiu na nájdenie odpovede na túto otázku. Nedáva nám návod či manuál, ktorý ti odpovie, kto si. Nedáva vám dogmatické odpovede, ktoré […]

Osvietenie znamená “len to urob”

Tento život nie je len o našom „ja“, nie je len o našich ziskoch a stratách. Čo je to „ja“? Nedá sa nájsť. Lenneviem. Toto pravé neviem je našou pôvodnou podstatou! Sme týmto neviem bez ohľadu na to, v akej situáciia podmienkach sa nachádzame. Nech sú akékoľvek, sú v poriadku. Čokoľvek robíme, toto neviem to vykonáva.Neviem sa prejavuje v desaťtisícich veciach a desaťtisíc […]

Učenie zenového majstra Man Gonga (3. časť)

Všetko je pravá podstata (veľké ja). Ak vynakladáš hoci len to najmenšie úsilie do čohokoľvek iného len nie do hľadania skutočnej podstaty, je to plytvanie času. Každý má tri telá: fyzické telo, karmické telo a telo dharmy. Pre pravú ľudskú bytosť nie sú tieto tri telá oddelené, a fungujú ako jedno. Všetky skutky pramenia z […]

List umelcovi

Jeden umelec sa raz pochválil so svojím dielom zenovému majstrovi Jok Umovi a spýtal sa, čo si o ňom myslí. Pri zamýšľaní sa nad svojimi názormi na materiál, ktorý si mi ukázal, som si uvedomil, že moje názory nie sú v skutočnosti až také dôležité. Čo považujem za dôležitejšie, je vyjadriť zopár otázok, ktoré boli […]

Učenie zenového majstra Man Gonga (2. časť)

Čo som? Prečo je potrebné nájsť svoje skutočné ja. 6.     Keby som zakričal niečie meno a on by okamžite odpovedal „Áno!“ – to je pravá podstata. Pravá podstata sa nerodí a nezomiera. Nemôže zhorieť, zmočiť sa alebo byť prerezaná nožom. Je absolútne slobodná, bez akejkoľvek prekážky. 7.     Tak ako kričiaceho zajatca, spútaného a vlečeného za koňom, vláčia nás reťaze karmy […]

Manifestácia múdrosti

Tiché uvedomovanie si prítomného momentu umožňuje múdrosti pradžne, aby sa prejavila. Dosiahnutie pokoja vo všetkých situáciách vyžaduje prax, disciplínu a pozornosť. Musíme byť usilovní, aby sme skrotili svoju “opičiu myseľ”, skákajúcu z jednej myšlienky na druhú. Zenový majster Seung Sahn sa o tomto zmienil, vraviac: “Všetky ľudské bytosti majú rôznu vonkajšiu prácu – učiteľ, kancelársky […]

Dar tohto momentu

Buddha a všetci učitelia, ktorí prišli po ňom, sú našou inšpiráciou a našimi veľkými učiteľmi. Poďakujme im tým, že túto prax prijmeme. Majme odvahu a múdrosť nachádzať spôsob, ako získať čas a podporu potrebnú k vykonaniu dlhých ústraní. My všetci sme cítiace bytosti a všetky cítiace bytosti sú nami. Oslobodenie sa vykonáva konaním. Konanie sa […]