Správne úsilie

Keď nemáme vyjasnený smer svojej praxe, je ťažké nazbierať energiu na praktizovanie. Naša energia je namiesto toho rozptýlená v iných aktivitách, ktoré nám nakoniec odoberú motiváciu praktizovať. Mať správne úsilie v našej praxi znamená z okamihu na okamih sa prebúdzať, pripomínajúc si náš smer vykonávaním praxe samotnej. Ak sa v každom okamihu vraciame k svojej mysli pred myslením, opakujeme si návyk fungovať z neviem. Čím častejšie sa vraciame k okamihu, kedy sa telo, dych a myseľ sa jednotia, tým rýchlejšie sa jednotíme s vesmírom. Keď to robíme úprimne, už to je správnym úsilím, správnym smerom a osvietením. Potom získavame vesmírnu energiu. Nazývame to “len to urob”. To znamená, že keď kráčame, kráčame na 100 percent. Keď jeme, jeme na 100 percent. Keď sedíme, len sedíme na 100 percent. Je to úplné, naplnené konanie, a pretože má jasný smer, je užitočné pre všetky bytosti.

Mať správne úsilie v našej praxi znamená umocňovať návyk na prax tým, že ju vykonávame, ale tiež aj vnímaním, kedy sa stáva rutinou , či to je na vankúši alebo mimo neho. Jasný zvyk nie je nevyhnutne mŕtvou, rutinnou aktivitou. Mať silné úsilie neznamená tvrdo cvičiť s cieľom zlomiť vlastné ja, ale v každom okamihu vkladať úprimné úsilie do pozornosti kvôli dosiahnutiu prebudenia. Ak ho strácate, okamžite sa vráťte. Neprestávajte. Považujte každý okamih za ten posledný, pretože v našom živote existuje iba táto chvíľa. Vložte úsilie práve do tohto okamihu, to je všetko. Potom opätovne skúšajte. Prax už nebude rutinou bez ohľadu na to, čo robíme. Už nezaspávame a sme jasní a prebudení, naša pravá podstata už funguje s vrodenou múdrosťou a súcitom, nech robíme čokoľvek. A to nie je všetko – jednotíme sa s vesmírom, takže aj keď sme v meniacom sa svete raz hore a raz dole, dokážeme s ním byť v harmónií.

Kathy Park JDPSN