Prebudenie do našej osvietenej podstaty

Prebudenie do našej osvietenej podstaty môžeme dosiahnuť iba v tomto okamihu. Nie v minulosti a ani v budúcnosti. Minulosť a budúcnosť existujú iba v našich myšlienkach. Osvietenie môžeme zažiť iba práve teraz. To znamená, že dosiahnutie správnej funkcie osvietenia môže nejaký čas trvať. Inými slovami, môže nám nejaký čas trvať, kým sa naučíme používať svoju osvietenú podstatu v každom okamihu našho života, aby sme pomohli všetkým bytostiam. Môže byť ľahké realizovať osvietenie sedením na vankúši v tichom priestore alebo na ústraní, keď sa cítime pokojne a „v jednote“ s vesmírom.

Ako však reagujeme na situácie, ktoré si vyžadujú obratné reakcie? Keď ideme po diaľnici a niekto sa pred nás ostro zaradí? Keď hovoríte s niekým, kto má iné myšlienky a názory ako my? Keď naše dieťa fňuká, že chce pred večerou sladkosti? Kde je vtedy naše osvietenie? Práve to môže nejaký čas trvať. V živote sa stretávame s mnohými druhmi ľudí a situáciami. Zenová meditácia nám v tomto okamihu môže pomôcť realizovať osvietenie, túto jasnú myseľ. Potom je dôležité, aby sme ho v každom okamihu obratné implementovali do nášho života.

Jason Quinn JDPSN