Záväzok k praxi

Som si istý, že tu každý má nejaký druh osobného príbehu, preto sem stále prichádzate. Niekedy sa ospravedlňujeme: „Som príliš zaneprázdnený, mám prácu, musím sa starať o svoje deti.“ Všetko je v poriadku, ale ako s tým naložíte? Ako čo najskôr dosiahnete, že nie sme naše myslenie, že nie sme naša karma, že nie sme veci, ktoré prichádzajú a odchádzajú? Ako kultivujete túto realizáciu, aby sa sama od seba mohla zjaviť veľká láska, súcit a múdrosť? Ak snáď potom stretneme niekoho v núdzi, môžeme sa mu odovzdať a pomôcť mu nadobudnúť slobodu. Potom môže ísť vlastnou cestou a dosiahnuť seba samého.

Carlos Montero JDPSN