Nech odpovie vaša intuícia

Keď som žil vo Hwa Gye Sa, raz do týždňa som učil Angličtinu. Na hodinách Angličtiny a nedeľnom úvode do meditačnej praxe dharmy, po ktorom nasledovali dve kolá meditácie a reč dharmy, som mal celkom slušný kontakt so sanghou. Ľudia sa ma sem-tam pýtali na rady – niekedy otázky ohľadom životných zmien. Mám skončiť s prácou? Alebo mám ísť do školy na plný úväzok? Alebo sa mám oženiť/vydať? Mám po skončení školy cestovať, než sa začnem venovať kariére? Namiesto toho, aby som im radil, ako sa majú rozhodnúť, navrhoval som ím robiť “sam cheon bae” (poklony naviac). Dôvodom takej nerozhodnosti je veľakrát myslenie. Pokúsiť sa zvážiť klady a zápory nemusí vždy fungovať pri otázke, na ktorú sa nedá odpovedať správne alebo nesprávne. Otázka má však odpoveď, ktorá funguje pre osobu, ktorá si otázku kladie. Musíte prestať myslieť na problém a dvoliť svojej mysli neviem, aby prišla s odpoveďou. Toto je myseľ pred myslením. Inak povedané: nech odpovie vaša intuícia. Vaša intuitívna myseľ a myseľ pred myslením sú rovnaké.

Kwan Haeng Sunim JDPS