Nájsť svoju ľudskú prácu

Musíme nájsť svoju ľudskú prácu a len ju robiť. Ako? Opäť vyjasňujeme svoj smer: nie pre mňa. Také jednoduché a pritom zdanlivo také ťažké. Zdá sa, že vzniká bezprostredný konflikt. Pretože vytvárame ja-mne-moje. Seba milujeme nadovšetko. Žiadne učenie, žiadna dharma, žiaden učiteľ nemôže vyriešiť tento konflikt, tento kongan, za nás. Musíme sa do svojho vnútra pozerať natrvalo, desaťtisíc rokov nepretržite, aby sme pochopili pravdu svojho života. Potom si osvojíme článok viery, že všetky bytosti majú pôvodnú podstatu, ale jednoducho ju nevidia. Potom môžeme žiť v správnej situácii, správnom vzťahu a správnej funkcii. Názov pre to je veľká cesta bódhisattvu.

Dennis Duermeier, JDPSN