Veľká práca života a smrti

Všetci prichádzame na tento svet s prázdnymi rukami a odchádzame s prázdnymi rukami. Nik nám nepovedal: „Hej! Ako by si chcel stráviť ten krátky čas na planéte Zem?“ A keď je čas ísť, nik nás nežiada o povolenie. Keď nastane nás čas, odchádzame. Bez dôvodu a nemáme v tom ohľade na výber. Ale kým žijeme, čo máme robiť? Ako žijeme svoj život? Ako zapojíme do práce svoje prázdne ruky?

My všetci máme každý deň mnoho povinností. Ale najdôležitejšie je: prečo niečo robíme? Aká je naša motivácia? Zenový majster Seung Sahn sa vždy pýtal: „Prečo ješ každý deň?“ Je to veľmi dôležitá otázka. Je to kvôli láske? Pre peniaze? Je to len „pre mňa“? Alebo pre všetky bytosti?

Náš ľudský život je vzácnou príležitosťou transformovať „žiaden dôvod“ na „veľký dôvod“ a „žiadnu voľbu“ na „veľkú voľbu“. Ale ako to urobiť? Je to otázka za milión dolárov, otázka, na ktorú musíme denno-denne odpovedať. Každý sám za seba, z okamihu na okamih, z okamihu na okamih. Nazýva sa to „Veľká práca života a smrti“.

Dyan Eagles, JDPSN