Zen a aktivizmus – Týždenný kúsok učenia

Otázka: Ako môžeš byť aktivista a pritom praktizovať zen, keď aktivizmus zmanemá, že chceš niečo zmeniť?

Zenový majster Jok Um: Dieťa spadne a plače. Zdvihneš ho. Aký druh chcenia to je? “Niečo chcem. Nemôžem to získať, tak trpím” neznamená nechcieť. Nechcenie nie je možné, a nechcenie je stále len túžba po nechcení. Prax umožňuje našej pôvodnej podstate tvarovať to, čo chceme. Túto podstatu nie je možné tvarovať, ale ona môže modelovať teba. Prax zahrňuje objavovanie, aké to je, keď naše aktivity plynú z nej.

Každým okamihom sa stále všetko mení. Každým okamihom je vždy niečo úplne iné a vždy presne také, aké to je. Ako v básni “Ľudská cesta”. Keď dieťa spadne a ty ho zodvihneš, nie je to tak, že nenávidíš pád a dieťa miluješ. Rovnako v sociálnom konaní, keď nazeráš na celý proces ako na rozvoj ľudskej mysle, potom sa spájaš s procesom zmeny inak, ako keď si pripútaný k “ja” a “oni.”

Zenová prax ti pomáha otvoriť oči, uši, srdce, hlas a pomáha ti múdro používať svoje prázdne ruky. Jedinou podmienkou je, aby si našiel svoju pôvodnú podstatu. Ako to urobíš?

Konferencia Celý svet je jeden kvet 2017

 
Ako praktizujúci zenoví buddhisti, priamo vnímame, že všetko sa mení. Bez toho, aby sme niečo urobili, myriady zmien neustále v našom živote prichádzajú a odchádzajú. Ale v ostatných 10 rokoch čoraz viacej prebúdzame obrovské zmeny, dejúce sa na našej planéte:  klimatické zmeny, zníženie biodiverzity, nárast znečistenia a mnoho ďalších zmien. Na tieto zmeny sa veľmi pozorne pozrieme počas našej konferencie Celý svet je jediný kvet 2017.
Navštívte, prosím, webovskú stránku konferencie Celý svet je jeden kvet pre ďalšie informácie.