Celý svet je jeden kvet

Pred 2500 rokmi na Vulture Peak v Indii zodvihol Buddha lotosový kvet a demonštroval univerzálnu pravdu.

Na konci 2. svetovej vojny, zenový majster Man Gong zobral okvetný lístok kórejskej národnej kvetiny, namočil ho do atramentu a nakreslil hrubú kaligrafiu, ktorá znie: “Celý svet je jeden kvet.”

Znamená to rovnosť, harmóniu a mier. Znamená to, že ty a ja, Slnko a Mesiac, zem a obloha, vzduch a voda nie sú v podstate oddelené alebo odlišné. My všetci máme rovnaký základ. Zenový majster Man Gong mal veľkú nádej, že všetky ľudské bytosti sa vrátia do tohto spoločného základu, našej originálnej podstaty, a z tohto základu by sa mohol opäť objaviť jeden nádherný svetový kvet rovnosti, harmónie a mieru.

Zenový majster Seung Sahn založil konferenciu Celý svet je jeden kvet (WWSF) ako spôsob ako priviesť ľudí z rôznych krajín a tradícií dohromady v duchu jednoty a harmónie.

Celý svet je jeden kvet je ceremónia, konajúca sa každé tri roky, ktorá sa bude konať v Zenovom centre v Providence od 8. do 15. októbra 2017.

www.wholeworldisasingleflower.org