Korešpondencia so študentom

Študent napísal zenovému majstrovi Jok Um list s otázkami kvôli vysokoškolskému referátu.

Študent: Čo je to mier?

Zenový majster Jok Um: Čo si ty? Ak nájdeš svoje pravé ja, potom nájdeš mier.

Študent: Čo je odpustenie?

ZMJU: Nejedz toxické jedlá mysle. Chamtivosť, nenávisť a nevedomosť otravujú myseľ.

Študent: Čo je súcit?

ZMJU: Všetky cítiace bytosti sú tvojimi učiteľmi. Vnímaj svetlo ich mysle a nechaj sa ním viesť.

Študent: Aký je význam súcitu a odpustenia voči sebe a voči druhým?

ZMJU: Nevytváraj seba a druhých. Potom všade uvidíš svoju pravú podstatu.

Študent: Aké metódy používaš alebo učíš aby si pomohol ľudom v ich živote využiť tieto vlastnosti?

ZMJU: Tieto vlastnosti sa objavujú vtedy, keď si uvedomíš, že vždy boli v tebe. Meditačná prax je praxou tela – zámerne si vymedziť čas a priestor aby si bol plne so svojou podstatou bez zvádzania prekážkami mysle, čo tvojej mysli pomáha ukotviť sa. Nájdenie tohto uzemnenia mysle v jednoduchých aktivitách – upratovanie, skladanie bielizne, čistenie, chôdza, veci, ktoré si nevyžadujú špekulácie, môže byť použité počas celého dňa ako prax. Toto je prax mysle. Rozoznanie tvaru okolností okolo seba a nasledovanie ich prúdu, je praxou života. Najesť sa keď je človek hladný, spať keď je unavený, vedieť ako dávať a ako prijímať. Potom chápanie, že všetky cítiace bytosti sú tvojimi učiteľmi, je praxou študenta. Myseľ študenta je veľkorysá, vďačná, zvedavá, angažovaná, láskavá, vnímavá a citlivá. Hľadanie sprievodcu je veľmi dôležité.

Študent: Aký je proces prijatia odpustenia?

ZMJU: Prečo by niekto odmietal odpustenie?

Študent: Ako prosperuje komunita z toho, keď obyvatelia majú súcitnú a odpúšťajúcu podstatu?

ZMJU: Buddha učil, že pokojné srdce robí pokojného človeka. Pokojný človek vytvára pokojnú rodinu. Pokojná rodina vytvára pokojnú dedinu. Pokojná dedina vytvára pokojnú krajinu. Pokojná krajina vytvára pokojný svet.