Nauč sa uvoľniť

Skupina profesorov sociálnej psychológie z rôznych čínskych univerzít navštívila zenovú majsterku Dae Kwan. Položili mnoho otázok, týkajúcich sa praxe.

Profesor: V Číne som sa zúčastnil jedného ústrania. Učili ma meditovať počítaním dychu od 1 do 10. Riadil som sa inštrukciami a na pol hodinu som vložil celú svoju energiu do rátania každého dychu od 1 do 10 bez akéhokoľvek myslenia. Na konci ústrania ma bolela hlava a dostal som hemoroidy. Teraz sa už bojím sedieť. Čo mám robiť?

Zenová majsterka Dae Kwan: Stalo sa ti niekedy, že si si sadol k sledovaniu filmu a o pol hodiny neskôr ťa rozbolela hlava a dostal si hemoroidy?

Profesor: Nikdy, zenová majsterka.

ZMDK: Je to rovnaké. Ak sleduješ svoj dych podobne ako keď sleduješ film, potom je tvoj problém vyriešený.

Keď to všetci počuli, začali sa smiať.

Komentár: Jednou z najdôležitejších súčastí praxe je uvoľniť sa a byť prirodzený. Ako pri hre na strunový nástroj: Ak sú struny príliš napnuté, prasknú. Ak sú príliš voľné, nevydajú správny zvuk. Počítaním dychov môžeme regulovať svoju myseľ, aby sa mohla vrátiť k svojmu pôvodnému nehybnému, uvoľnenému a prirodzenému stavu: jasnému a sústredenému. Najdôležitejšie je, aby sme dýchali prirodzene. Ak je dych jasný, aj naša myseľ je jasná. Použitie tejto jasnej mysle z okamihu na okamih, aby sme pomohli sebe i druhým, je pravá meditácia.

Čítajte ďalej: Sitting Zen: Questions and Answers with Zen Master Dae Kwan
Primary Point Fall 2017, Volume 34, Number 3