Správna cesta, pravda a správny život (Kongan 2)

Na prednáške v Lexingtonskom zenovom centre povedal zenový majster Seung Sahn
zhromaždeniu: „V Biblii Ježiš hovorí: ‘Ja som Cesta, Pravda a Život.’ Aj zen hovorí, že
ak dosiahneš svoje skutočné ja, dosiahneš správnu cestu, pravdu a správny život.
Čo je teda správna cesta?“ spýtal sa jeden žiak zenového majstra Seung Sahna.
Prečo ješ každý deň? Len pre telo, lebo máš osobné túžby? Len pre seba? Rovnako sa
správa zviera. Na druhej strane, ak ješ pre všetky bytosti, tvoj život a smer sú jasné.
Nazýva sa to správna cesta.
„Čo je potom pravda?“ spýtal sa žiak.
„Ak dosahuješ skutočnú cestu, tvoja myseľ je čistá ako priestor. Potom keď jasne vidíš a
počuješ, všetko je pravda.“
„Čo je to správny život?“ spýtal sa žiak.
Zenový majster Seung Sahn odpovedal: „Ak dosahuješ pravdu, musíš správne fungovať
ako pravda tak, že v každom okamihu udržuješ správnu situáciu, správny vzťah a
správne konanie. Nazýva sa to Veľká láska, Veľký súcit a Veľká cesta bódhisattvu. To je
správny život.“
Žiak sa uklonil a povedal: „Srdečne ti ďakujem.“

  1. Prečo ješ každý deň?
  2. Prečo je obloha modrá?
  3. Prečo sa cukor stáva sladkým?
  4. Cesta, pravda a život – sú rovnaké alebo odlišné?

KOMENTÁR: Žiak chodí do školy, armáda ochraňuje krajinu a učiteľ pracuje pre
všetkých žiakov. Pes šteká: „Hav, hav“. Kohút kikiríka: „Kikirikí!“ Každý chápe svoju
úlohu. Aká je tvoja úloha? Musíš dodržiavať svoje záväzky voči rodičom a svojej krajine.
Keď si hladný, len sa najedz. Keď je niekto iný hladný, daj mu najesť. Potom dosiahneš
správnu cestu, pravdu a správny život