Kwan Um kongany

Hýbe sa hora? Hýbe sa loďka? (Kongan 3)

Jedno popoludnie sa vybral zenový majster Man Gong s niekoľkými svojimi žiakmi
loďkou na ostrov An Myon Do. Počas cesty ukázal na jednu horu a spýtal sa študentov:
„Čo sa hýbe, hora alebo loďka?“
Hae Am podišiel bližšie a povedal: „Nehýbe sa ani hora ani loďka. Hýbe sa myseľ.“
„Ako mi to môžeš dokázať?“ spýtal sa Man Gong, na čo Hae Am zdvihol vreckovku a
zamával ňou. „Ako si na to prišiel?“ spýtal sa zenový majster.

 1. Čo sa hýbe, hora alebo loďka?
 2. Zenový majster Man Gong sa spýtal Hae Ama: „Ako si na to prišiel?“ Keby si tam
  bol, ako by si odpovedal?
 3. Ani loďka, ani hora. Čo potom?

KOMENTÁR: Hora je loďka, loďka je hora. Ani hora, ani loďka. Hora je hora, loďka je
loďka. Ako udržiavaš správnu situáciu, vzťah a funkciu hory a loďky?
Loďka sa plaví oceánom na ostrov An Myon Do. Oceán je modrý, aj hora je modrá. Ale
oceán je oceán a hora je hora.

Správna cesta, pravda a správny život (Kongan 2)

Na prednáške v Lexingtonskom zenovom centre povedal zenový majster Seung Sahn
zhromaždeniu: „V Biblii Ježiš hovorí: ‘Ja som Cesta, Pravda a Život.’ Aj zen hovorí, že
ak dosiahneš svoje skutočné ja, dosiahneš správnu cestu, pravdu a správny život.
Čo je teda správna cesta?“ spýtal sa jeden žiak zenového majstra Seung Sahna.
Prečo ješ každý deň? Len pre telo, lebo máš osobné túžby? Len pre seba? Rovnako sa
správa zviera. Na druhej strane, ak ješ pre všetky bytosti, tvoj život a smer sú jasné.
Nazýva sa to správna cesta.
„Čo je potom pravda?“ spýtal sa žiak.
„Ak dosahuješ skutočnú cestu, tvoja myseľ je čistá ako priestor. Potom keď jasne vidíš a
počuješ, všetko je pravda.“
„Čo je to správny život?“ spýtal sa žiak.
Zenový majster Seung Sahn odpovedal: „Ak dosahuješ pravdu, musíš správne fungovať
ako pravda tak, že v každom okamihu udržuješ správnu situáciu, správny vzťah a
správne konanie. Nazýva sa to Veľká láska, Veľký súcit a Veľká cesta bódhisattvu. To je
správny život.“
Žiak sa uklonil a povedal: „Srdečne ti ďakujem.“

 1. Prečo ješ každý deň?
 2. Prečo je obloha modrá?
 3. Prečo sa cukor stáva sladkým?
 4. Cesta, pravda a život – sú rovnaké alebo odlišné?

KOMENTÁR: Žiak chodí do školy, armáda ochraňuje krajinu a učiteľ pracuje pre
všetkých žiakov. Pes šteká: „Hav, hav“. Kohút kikiríka: „Kikirikí!“ Každý chápe svoju
úlohu. Aká je tvoja úloha? Musíš dodržiavať svoje záväzky voči rodičom a svojej krajine.
Keď si hladný, len sa najedz. Keď je niekto iný hladný, daj mu najesť. Potom dosiahneš
správnu cestu, pravdu a správny život

Sok Sahnových sedem „choď vpred“ (Kongan 1)

Pred dávnymi časmi žil v Číne slávny zenový majster, zvaný Sok Sahn, ktorý zomrel bez
odovzdania dharmy. Po pohrebnom obrade mal niekto predniesť formálnu reč dharmy,
preto veľa ľudí o ňu poprosilo hlavného mnícha. Keď sa už z vysokej tribúny chystal
rozprávať, Sok Sahnov spoločník, pätnásťročný chlapec menom Ku Bong, podišiel
dopredu a povedal: „Náš učiteľ vždy hovoril o siedmich druhoch ‘choď vpred’:

 1. Choď vpred, odpočívajúc.
 2. Choď vpred, všetko to odlož.
 3. Choď vpred, chladná, čistá jesenná voda.
 4. Choď vpred, jedna myseľ po 10 000 rokov.
 5. Choď vpred, chladný popol pod hnilým polenom.
 6. Choď vpred, stojan na kadidlo v starom chráme (veľmi ťažký, nehybný).
 7. Choď vpred, jedna čiara dymu z kadidla, stúpajúca do pokojného vzduchu.

Ak chápeš skutočný význam siedmich druhov ‘choď vpred’, môžeš predniesť reč
dharmy. Ak nie, nemôžeš prednášať.“
„Jedna farba, odlišná funkcia,“ odpovedal hlavný mních.
„Nemôžem tomu uveriť.“
„Ak mi neveríš, ukážem ti.“ Hlavný mních potom zapálil tyčinku, vložil ju do stojana a
ticho pozoroval, kým celá nedohorela. Potom zomrel.
Ľudia zvolali: „Ach, aj tento veľký mních zomrel.“
Ale spoločník len trikrát pomaly poklepal hlavného mnícha po chrbte a povedal: „Sedíš
a zomieraš. Stojíš a zomieraš. Nech sa deje, čo sa deje, niet prekážok. Ale význam Sok
Sahnových siedmich ‘choď vpred’ nemôžeš pochopiť ani len vo sne.“

 1. Čo znamená Sok Sahnových sedem „choď vpred“?
 2. „Sedíš a zomieraš. Stojíš a zomieraš. Nech sa deje, čo sa deje, niet prekážok. Ale
  význam Sok Sahnových siedmich ‘choď vpred’ nemôžeš pochopiť ani len vo sne.“ Čo
  to znamená?
 3. Keby si bol hlavný mních, ako by si odpovedal spoločníkovi?

KOMENTÁR: Sedem dvier to jednej izby. Dvere majú rôzny štýl a funkciu. Ak si
pripútaný k štýlu a funkcii, nemôžeš vstúpiť do miestnosti. Choď len vpred, urob sedem
krokov. Tam uvidíš svojho skutočného majstra a povieš: „Ako sa dnes máš?“ „Výborne.
A ty?“ „Ďakujem ti, veľmi dobre.“ Rozumieš tomu? Ak áno, môžeš prejsť Sok
Sahnovými siedmimi ‘choď vpred’.