Hýbe sa hora? Hýbe sa loďka? (Kongan 3)

Jedno popoludnie sa vybral zenový majster Man Gong s niekoľkými svojimi žiakmi
loďkou na ostrov An Myon Do. Počas cesty ukázal na jednu horu a spýtal sa študentov:
„Čo sa hýbe, hora alebo loďka?“
Hae Am podišiel bližšie a povedal: „Nehýbe sa ani hora ani loďka. Hýbe sa myseľ.“
„Ako mi to môžeš dokázať?“ spýtal sa Man Gong, na čo Hae Am zdvihol vreckovku a
zamával ňou. „Ako si na to prišiel?“ spýtal sa zenový majster.

  1. Čo sa hýbe, hora alebo loďka?
  2. Zenový majster Man Gong sa spýtal Hae Ama: „Ako si na to prišiel?“ Keby si tam
    bol, ako by si odpovedal?
  3. Ani loďka, ani hora. Čo potom?

KOMENTÁR: Hora je loďka, loďka je hora. Ani hora, ani loďka. Hora je hora, loďka je
loďka. Ako udržiavaš správnu situáciu, vzťah a funkciu hory a loďky?
Loďka sa plaví oceánom na ostrov An Myon Do. Oceán je modrý, aj hora je modrá. Ale
oceán je oceán a hora je hora.