Sok Sahnových sedem „choď vpred“ (Kongan 1)

Pred dávnymi časmi žil v Číne slávny zenový majster, zvaný Sok Sahn, ktorý zomrel bez
odovzdania dharmy. Po pohrebnom obrade mal niekto predniesť formálnu reč dharmy,
preto veľa ľudí o ňu poprosilo hlavného mnícha. Keď sa už z vysokej tribúny chystal
rozprávať, Sok Sahnov spoločník, pätnásťročný chlapec menom Ku Bong, podišiel
dopredu a povedal: „Náš učiteľ vždy hovoril o siedmich druhoch ‘choď vpred’:

 1. Choď vpred, odpočívajúc.
 2. Choď vpred, všetko to odlož.
 3. Choď vpred, chladná, čistá jesenná voda.
 4. Choď vpred, jedna myseľ po 10 000 rokov.
 5. Choď vpred, chladný popol pod hnilým polenom.
 6. Choď vpred, stojan na kadidlo v starom chráme (veľmi ťažký, nehybný).
 7. Choď vpred, jedna čiara dymu z kadidla, stúpajúca do pokojného vzduchu.

Ak chápeš skutočný význam siedmich druhov ‘choď vpred’, môžeš predniesť reč
dharmy. Ak nie, nemôžeš prednášať.“
„Jedna farba, odlišná funkcia,“ odpovedal hlavný mních.
„Nemôžem tomu uveriť.“
„Ak mi neveríš, ukážem ti.“ Hlavný mních potom zapálil tyčinku, vložil ju do stojana a
ticho pozoroval, kým celá nedohorela. Potom zomrel.
Ľudia zvolali: „Ach, aj tento veľký mních zomrel.“
Ale spoločník len trikrát pomaly poklepal hlavného mnícha po chrbte a povedal: „Sedíš
a zomieraš. Stojíš a zomieraš. Nech sa deje, čo sa deje, niet prekážok. Ale význam Sok
Sahnových siedmich ‘choď vpred’ nemôžeš pochopiť ani len vo sne.“

 1. Čo znamená Sok Sahnových sedem „choď vpred“?
 2. „Sedíš a zomieraš. Stojíš a zomieraš. Nech sa deje, čo sa deje, niet prekážok. Ale
  význam Sok Sahnových siedmich ‘choď vpred’ nemôžeš pochopiť ani len vo sne.“ Čo
  to znamená?
 3. Keby si bol hlavný mních, ako by si odpovedal spoločníkovi?

KOMENTÁR: Sedem dvier to jednej izby. Dvere majú rôzny štýl a funkciu. Ak si
pripútaný k štýlu a funkcii, nemôžeš vstúpiť do miestnosti. Choď len vpred, urob sedem
krokov. Tam uvidíš svojho skutočného majstra a povieš: „Ako sa dnes máš?“ „Výborne.
A ty?“ „Ďakujem ti, veľmi dobre.“ Rozumieš tomu? Ak áno, môžeš prejsť Sok
Sahnovými siedmimi ‘choď vpred’.