Život je Zen

Život je Zen. Niektorí ľudia však hovoria, že život je utrpenie. Ako sa tieto tvrdenia líšia? Ak vravíš: “Môj život je zen”, potom sa tvoj život stane zenom. Ak niekto iný vraví: “Môj život je utrpením”, život tohto človeka sa stane utrpením. Takže všetko závisí od toho, v akom stave je práve teraz, v tejto chvíli tvoja myseľ! Táto myseľ “práve teraz” pokračuje a stáva sa tvojím životom, ako keď jeden bod pokračuje a stáva sa priamkou.

Ak dosiahneš osvietenie, pochopíš, že všetci ľudia veľmi trpia, takže aj tvoja myseľ bude trpieť. Toto je veľké utrpenie. Musíš teda vstúpiť na veľkú cestu bódhisattvu a zachrániť všetkých ľudí pred ich utrpením.

Zenový majster Seung Sahn