Správna práca osvietenia

Dosiahnuť svoje pravé ja znamená, že z okamihu na okamih udržiavam správnu situáciu, správny vzťah a správne konanie v tomto svete. A to že v tomto vesmíre správne konám tak, aby som zachránil všetky bytosti.

Dosiahnuť osvietenie a učiť ostatné bytosti nie sú dve veci, lebo keď sa vrátiš k svojej mysli pred okamihom, než vznikne myslenie, v tom bode sa všetko jednotí. Ako by si v tom bode mohol nepomáhať všetkým bytostiam? Tvoja správna situácia, správny vzťah a správne konanie sa zjavujú priamo pred tebou. Pomáhať druhým je správna práca osvietenia – nie je to nič špeciálne. Toto je pravý cieľ buddhizmu.

Z knihy “Zenový kompas”