Interakcia s týmto svetom

Buddhizmus, najmä podla zenu, znamená byť skutočne v interakcií so svetom. Na interakciu so svetom je potrebná forma. Musíte niečo urobiť, a robiť to s ostatnými ľuďmi v plnom nasadení.

Táto prax chápe, že existuje toto hlboké prepojenie. Ak pochádza iba z myslenia, je to púha ideológia. Ak pochádza z hlbokého intuitívneho uvedomovania si tohto sveta priamym vnímaním, spolunažívaním, potom je to trochu iné. Naša prax nás povzbudzuje vidieť to na vlastné oči. Nemôžete žiť v tomto svete bez formy. Musíte však chápať, že táto forma je pôvodne prázdna. A to znamená, že je vždy prepojená a vzájomne fungujúca so všetkým ostatným.

Zenový majster Hae Kwang