Všetko sa stáva Buddhom

Sedíme, pozeráme sa, vnímame, ako myšlienky prichádzajú, odchádzajú, prichádzajú, odchádzajú. Robíme vlastne len toto. Našou úlohou počas sedenia je sedieť a pozerať, ako myšlienky prichádzajú. A odchádzajú. A nedotýkajte sa toho. Potom myšlienka sama je Buddhom.

Neexistuje dobré myslenie a zlé myslenie. Existujú myšlienky. Nevítame ich, ale ani neodmietame. A tak sedíme, vystretí ale uvoľnení. Len prirodzene a uvoľnene sledujeme, nič nemanipulujeme. Ale myslenie, zvuky, ktoré vnímame, nie sú až také dôležité. Naša myseľ len odráža tie veci, ako prichádzajú a odchádzajú.

Jedna vec je dôležitá: ostávame pozorní, pozorujeme, čo prichádza, čo vzniká. A nechávame, nech to samé odchádza. Toto prebúdzanie sa z okamihu na okamih je veľmi dôležité. Takto dokážeme byť pánmi svojho domu. Nenechávame sa ovládať druhými, ani vlastnou mysľou.

Nemusíme teda stále hovoriť: „Ako ti pomôžem?“ To všetko je blbosť. Je to len reč. Ak sa z okamihu na okamih prebúdzame a uvedomujeme si, čo prichádza, už to je veľká pomoc. Preto len dúfam, že z okamihu na okamih budeme udržiavať čistú myseľ, zachránime od utrpenia najskôr seba a zároveň aj ostatných.

Zenová majsterka Gu Ja
Z Primary Point Spring 2019, Volume 36, Number 1