Všetko sa stáva Buddhom

Sedíme, pozeráme sa, vnímame, ako myšlienky prichádzajú, odchádzajú, prichádzajú, odchádzajú. Toto je v podstate všetko čo robíme. Našou prácou počas sedenia je sedieť a sledovať, ako myšlienky prichádzajú a odchádzajú. A nedotýkajme sa toho. Potom myslenie samotné je buddhom.

Neexistuje správne a nesprávne myslenie. Existujú myšlienky. Nevítame ich ale ani ich neodmietame. A tak sedíme, priamo ale uvoľnene. Len prirodzene sledujeme, bez posudzovania, uvoľnene. Ale myslenie a zvuky, ktoré vnímame, nie sú tiež dôležité. Naše mysle len odrážajú tieto veci, ktoré prichádzajú a odchádzajú.

Ale jedna vec: zostávame pozorní a uvedomujeme si, čo sa zjavuje. A pustíme sa toho. Toto prebudenie z momentu na momentu je veľmi dôležité. Týmto spôsobom môžeme byť majstrom nášho domu. Nie sme ovládaní inými, ale ani našou vlastnou mysľou.

Takže nemusíme stále hovoriť: „Ako vám môžem pomôcť“, to všetko je hlúposť. Toto sú len slová. Ak sme z momentu do momentu prebudení a uvedomujeme si, čo sa zjavuje, je to už veľká pomoc. Takže dúfam, že si z momentu na moment zachováme jasnú myseľ, zachránime najskôr samých seba pred utrpením a tým zároveň ostatných.

Zenová majsterka Gu Ja