Dar neviem

Otvor darček. Vnútri je len neviem. Taký drahý dar, a napriek tomu ho len málo ľudí prijme. Prijať ho znamená opustiť to, čo nám je známe, a to môže byť desivé. No nevedieť je napriek tomu veľmi blízke nám všetkým. Je miestom, prístupným pre každého z nás. Nevedieť nám umožňuje zbaviť sa chybných predpokladov. Zbavuje nás predsudkov a pripútaní. Keď myseľ nevie, je usadená presne v tomto okamihu. Keď je v tomto okamihu, je doširoka otvorená: dokonalý receptor, dokonalý reflektor.

Aj keď je naša myseľ je zviazaná a ohraničená, môže sa cítiť široká ako obloha. Pozrite sa na oblohu s pocitom, že je to vaša myseľ. Obloha nemá žiadne prekážky. Ak sa zjaví oblak, obloha sa nesťažuje. Ak prídu hromy a blesky, alebo znečistenie, ostáva rovnako široká. Neexistuje žiadne zviazanie, žiaden strach. Naša prax nám môže pomôcť otvoriť sa týmto kvalitám, aby sme neboli obmedzení povrazom okolo svojich končatín a priestorom pod nohami. Práve v tom okamihu – neviem – buďte vo vzťahu s tou situáciou. Ako ostanete nažive?

Z tej priestrannosti vychádza schopnosť uvedomiť si svoju múdrosť a pamätať si, ako byť vo vzťahu s lekciami, príležitosťami, ktoré nám prichádzajú do života. Zopár ľudí hovorí, že je to jednoduché. Múdry učiteľ povzbudí zdokonalenie trpezlivosti, tolerancie, veľkodušnosti, predpisov a odvahy

Zenová majsterka Soeng Hyang