Dar neviem

Otvorte darček. Vo vnútri je “len neviem”. Taký vzácny dar, a predsa ho málokto prijme. Prijať ho znamená opustiť známe, a to môže byť desivé. A predsa, “neviem” je napriek tomu veľmi blízke nám všetkým. Je miestom, prístupným pre každého z nás. Neviem nám umožňuje opustiť nesprávne predpoklady. Oslobodzuje nás od predsudkov a pripútaností. Keď myseľ nevie, je priamo v tomto okamihu. Keď je v tomto okamihu, je dokorán otvorená: dokonalé vnímanie, dokonalé reflektovanie.

Aj keď je naša myseľ zviazaná a ohraničená, môže sa cítiť priestranná ako obloha. Pozrite sa na oblohu a uvažujte o nej ako o svojej mysli. Obloha nemá žiadne prekážky. Ak sa objaví oblak, obloha sa nesťažuje. Ak prídu hromy a blesky, alebo znečistenie, zostáva rovnako priestranná. Neexistuje zmenšovanie ani žiadny strach. Naša prax nám môže pomôcť otvoriť sa týmto kvalitám, aby nám neprekážali laná okolo našich končatín a priepasť pod nohami. Práve v tomto momente – Neviem – vnímajte správny vzťah k tej situácií. Ako ostanete nažive?

Z tejto priestrannosti vychádza schopnosť uvedomiť si našu múdrosť a pamätať si, ako byť v správnom vzťahu s lekciami a príležitosťami, ktoré sa objavujú v našom živote. Málokto povie, že je to ľahké. Múdry učiteľ povzbudí budovanie trpezlivosti, tolerancie, štedrosti, predpisov a odvahy.

Zenová majsterka Soeng Hyang