Veľká pochybnosť

Otázka: Je vedomie ako baterka alebo žiariaca guľa energie? Je myseľ ako strom? Prečo myseľ nevyzerá alebo sa necíti ako strom? Vôbec nevidím strom. Myseľ sa cíti ako veľká prázdna guľa. Kde je koreň stromu? Keď si predstavím myseľ, cítim niečo vnútri lebky a dokážem vedomím pohybovať hore dole vo vnútri lebky. Udržiavaním si vedomia v rôznych častiach mozgu sa mi vynárajú rôzne pocity: šťastie, smútok, hudba, mier, telo, tlkot srdca, priestor, údiv atď. Kde teda je koreň? Je koreň miestom alebo polohou? Dokážeme koreň odrezať alebo dostať sa pod neho? Alebo ho len jednoducho pozorovať? Nachádza sa v strome energia? Je nejaký vzťah medzi prázdnotou a koreňom?

Zenový majster Jok Um: V otázke si poukázal na dôležitý fakt. Keď položíš jednu otázku, tá vyvolá ďalšie. Takýto spôsob kladenia otázok znamená, že sa snažíš k niečomu dopracovať. Ale to “niečo” nejestvuje. Ak sa pozeráme takýmto spôsobom, rozvíja to v nás utrpenie, ktoré sa spája s hľadaním niečoho, čo neexistuje. Práve preto je ústrednou časťou praxe Veľká pochybnosť. Pochybovanie o viere v myšlienku alebo človeka. Vďaka pochybnosti zistíme, že k ničomu sa nedá pripútať. Keď sa pristihneš pri tom, že sa snažíš niečo uchopiť, spochybni to. Potom pocítiš slobodu neuchopovania. Potom pochopíš podstatu svojich otázok a navyše sa ti podarí pochopiť seba. Čo teda vidíš, keď sa snažíš pochopiť sám seba? Príď, prosím, na ústranie a skúmaj to nepretržite a dôkladne.

Zenový majster Jok Um