Štyri oblasti praxe

 

Existujú štyri oblasti, ktoré môžete použiť pre prax. Po prvé, ak máte priestor na prax, môžete v tom priestore so svojím telom praktizovať. Meditácia v sede vás pravidelne vnáša na miesto, kde môžete vidieť to, čo je najzákladnejšie a pamätať si to. To je prax tela.

Keď vidíte to, čo je najzákladnejšie, nezáleží len na tom, čo robíte so svojím telom.  Keď sa postavíte z miesta, kde meditujete, vaša aktivita sa mení, a tak sa mení aj metabolizmus a pocity. Keby ste sa snažili udržať si pocit, ktorý ste mali počas sedenia, bolo by to ako hnať sa za zubnou pastou po tom, čo ste ju vypľuvli do umývadla. Zuby už máte čisté, načo trúchliť za zubnou pastou?

Potom nasleduje prax mysle. Umožní vám nájsť ukotvenie v rutinných denných činnostiach a používať ich vo svojej praxi. Skladanie prádla, upratovanie, dokonca prechádzka – keď to robíte, robte to celým srdcom a naplno. Vtedy sa učíte vidieť svoju pravú podstatu vo svojich obyčajných denných činnostiach.

Nasleduje prax života. Všetky javy majú svoj vlastný tvar, svoju vlastnú farbu, hmotnosť, svetlo, zvuk, vôňu, textúru, dĺžku. Ak vidíte svoju myseľ vo všetkýchtýchto javoch, je to prax života. Každodenná myseľ je zenová myseľ. Objavíte ju, akonáhle sa do toho zapojíte. Nachádzate svoju múdrosť v tvare vecí okolo seba.

Praxou študenta je vidieť všetky cítiace bytosti ako svojich učiteľov. Všetky bytosti majú svetlo mysle. Ak ho vidíte vo všetkých bytostiach, stávate sa ich študentom. Myseľ študenta je svedomitá, sústredená, starostlivá, spojená, veľkodušná, vďačná, atď. Aj toto všetko vám už patrí.

Toto nie sú štyri rôzne druhy praxe, ale štyri oblasti, ktoré môžete použiť pre prax. Čím viacej sa vložíte do každej z nich, tým intenzívnejšie nájdete všade svoje srdce. Nik vám to už nemôže zobrať.

Zenový majster Jok Um