Jasný pohľad

Buddha uzrel hviezdu a dosiahol osvietenie. Aký druh buddhizmu to bol?

Ak máme nejaký názor na to, kto alebo čo sme, je obvykle spojený s nejakým svetonázorom. Môže to byť náboženský, politický názor, názor muža či ženy, názor bielych či tmavých, či dokonca zenový názor. Všetky tieto názory majú svoje miesto, ale ak sme pripútaní k niektorému z nich, nemôžeme vidieť pravdu. To je nevedomosť (ignorácia). Ignorujeme pravdu tým, že sa pozeráme na svet svojím vlastným pripútaným pohľadom. A veľakrát si myslíme, že máme pravdu. Táto pripútanosť vedie k strachu a hnevu, kvôli ktorým ľudia reagujú na svet vytváraním ďalšieho utrpenia.

Ak sme vo svojej praxi úprimní a usilovní, nevedomosť, hnev a chtivosť sa môžu zmeniť a múdrosť, lásku a súcit. Ak sa vraciame k svojmu pravému ja a vnímame pravdu tohto sveta bez pripútania k nejakému názoru, potom je možné, aby sme pomáhali sebe a všetkým okolo seba.

Jason Quinn, JDPSN