Skutočný praktizujúci

Jeden kórejský mních spomínal počas reči dharmy v zenovom centre v New Yorku, že Vipassana sa stáva v Kórei čoraz viac populárnou. Zároveň je zen kritizovaný.

Mních: Zenová majsterka Dae Kwan, predtým si cvičila v Thajsku. Ako to vidíš ty?

Zenová majsterka Dae Kwan: Skutoční praktizujúci nikdy nekritizujú iné tradície. Ľudia, ktorí necvičia v ich mysliach vidia len rozdielnosti. Metódy sú ako ukazovanie prstom na našu pôvodnú myseľ, to je všetko.

Mních: Tak prečo bojujú?

Zenová majsterka: Pretože oni necvičia!

Celé zhromaždenie sa rozosmialo.

Komentár: Po tom ako som začala so zenovou tradíciou, zenový majster Seung Sahn chcel navštíviť môjho učiteľa Phra Ajahn Pongsak v Chiangmai v Thajsku. Keď sa stretli, navzájom sa uklonili, ako keby sa stretávali dobrí priatelia. Phra Ajahn povedal zenovému majstrovi: “Ak by som bol mladší, tiež by som sa chcel učiť a cvičiť zen. Som veľmi šťastný, že Sudharma* cvičí pod Vašim vedením.” Keď sme sa presunuli do bungalovu, zenový majster Seung Sahn sa spýtal, “Toto miesto je veľmi pekné, ale prečo tu nie je elektrina?” Potom som mu ja, skutočná praktizujúca, povedala, že tento les je ďaleko od dediny, že je v džungli a chceli sme ho preto udržať v prirodzenom stave bez elektriny. Zenový majster nevyzeral byť potešený mojou odpoveďou. Keď sme sa usadili, zenový majster Seung Sahn šiel opäť za Phra Ajahnom, stretli sa vonku pred Phra Ajahnovou chatkou. Zenový majster sa spýtal, “Môžem vidieť vašu chatku?” Potom šiel do vnútra. Po chvíli vyšiel von a povedal, “V tvojej chatke nič nie je. Si skutočným mníchom. Tvoja dharma je vysokej úrovne, moja je nízkej. To je veľmi dobré nemať žiadnu elektrinu.” Každý sa smial.

Títo dvaja veľkí učitelia praktizujú Buddhovu cestu. Vidia na sebe len to pekné a navzájom sa rešpektujú. Toto je pre nás skutočným príkladom. Buddha použil rôzne prostriedky len aby nám pomohol sa oslobodiť od utrpenia a prebudiť sa do veľkej lásky a múdrosti, aby sme si skôr navzájom pomáhali ako sa hádali a bojovali so sebou.

*meno zenovej majsterky Dae Kwan keď praktizovala pod vedením učiteľa Phra Ajahn Pongsak v Thajsku

Z vydania Primary point leto 2018, Volume 35, Number 2