Zdroj pripútanosti

Musíte objaviť zdroj pripútanosti. Ako sa zjavuje? Ako sa zjavuje pripútanosť? Čo je prvé? Fííí! Niečo sa vám zjaví v mysli, a potom fíííí! Tá vec sa jej zmocní. Je to ako impulz. Preto máme meditáciu, ktorá je laboratóriom mysle. Keď praktizujete, stanú sa dve veci. Začnete jasne vidieť svoju karmu. Získavate vhľad do rutín svojej mysle. Súčasne sa však začína zjavovať viacej priestoru, pretože sa vaše neviem rozpína. OK? Nakoniec začnete veľmi jasne vnímať, že rutiny sú len ako oblaky na oblohe. Tak funguje meditácia. Na to slúži náš výcvik. Len praktizujte a prax vám potom ukáže cestu.

Zenový majster Joeng Hye