Výroky zenového majstra Kyong Hoa (2. časť)

  1. Maj priateľov, ale neočakávaj pre seba žiadnu výhodu. Priateľstvo zamerané len na vlastné ja ubližuje dôvere. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „S čistým srdcom sa oddaj trvalému priateľstvu.“
  2. Neočakávaj, že druhí budú nasledovať tvoj smer. Keď sa stane, že iní idú s tebou, končí to pýchou. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Použi svoju vôľu, aby si vniesol mier medzi ľudí.“
  3. Neočakávaj odmenu za svoju dobročinnosť. Očakávanie vedie k intrigujúcej mysli. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Odhoď falošnú duchovnosť ako pár starých topánok.“
  4. Nehľadaj zisk väčší, než si zaslúži tvoja práca. Dosahovanie falošného zisku robí z tvojho ja hlupáka. Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Buď bohatý vďaka svojej počestnosti.“
  5. Nesnaž sa dosahovať čistú myseľ pomocou náročnej praxe. Každá myseľ znenávidí ťažkosti, a kde je čistota v umŕtvovaní? Preto jeden prastarý učiteľ raz povedal: „Vyčisti priechod tvrdou praxou.“