Len-cvičenie

Jedného rána sa študent spýtal Seung Sahna Soen Sa: „Môžem počas zenového sedenia ovládať myslenie?“

Soen Sa odpovedal: „Ak si pripútaný k myšlienke, tvoja prax a tvoje myslenie sa odlišujú. Ak nie si pripútaný k myšlienkam, myslenie je praxou, prax je myslením. To sa nazýva len-cvičením.

Študent sa spýtal: “Čo je len-cvičenie?”

Keď začínaš so šoférovaním, nemôžeš dávať pozor na to, čo vidíš alebo počuješ, lebo inak nabúraš. Po dlhšom období praxe sa bez problémov môžeš rozprávať, obzerať sa a počúvať rádio. Rozprávanie sa a pozeranie sa stali šoférovaním. Tvoje pozeranie sa, počúvanie a reč sú nepripútané. Rovnako je to so zenom. Len-zen obsahuje chôdzu, jedlo, spánok, reč i pozeranie televízie. To všetko sa stalo nepripútaným myslením. To je len-cvičenie‘.“

„Čo je pripútané myslenie?“

„Ak šoféruješ a si pripútaný k svojim myšlienkam a prejdeš na stopku, dostaneš pokutu, alebo prejdeš cez plnú čiaru a nabúraš. Budeš si myslieť, že ideš do New Yorku a namiesto toho ideš do Bostonu. Podobne aj pripútanosť k mysleniu vedie k utrpeniu.“

Študent povedal: „Srdečne ti ďakujem. Už to chápem.“

„Keďže chápeš, teraz sa ťa spýtam – líši sa myslenie od nemyslenia? Sú rovnaké?“

„Keď som smädný, napijem sa.“

„Veľmi dobre. Choď sa napiť čaju.“