Ako ovládať myslenie?

Jedného rána sa študent spýtal Seung Sahna Soen Sa: “Ako môže človek počas zenového sedenia ovládať myslenie?”

Soen Sa odpovedal, “Ak si pripútaný k mysleniu, tvoja prax a myslenie sú odlišné. Ak nie si k myšlienkam pripútaný, myslenie je praxou, prax je myslením. Nazýva sa to ‘len praktizovaním’.”

Študent sa potom spýtal: “Čo je to ‘len praktizovanie’?”

“Keď si šofér – začiatočník, nedávaš pozor na obrazy či zvuky, lebo inak nabúraš. Keď však naberieš skúsenosti, môžeš bez problémov rozprávať, pozerať sa na veci a počúvať rádio. Rozprávanie, obzeranie sa stali len šoférovaním. Tvoje videnie, počúvanie a rozprávanie sú bez pripútania. Rovnako je to v zene. ‘Len zen’ zahŕňa chodenie, jedenie, spánok, rozprávanie a pozeranie televízie. To všetko sa stalo nepripútaným myslením. Toto je ‘len praktizovanie’.”

“Čo je pripútané myslenie?”

“Ak si počas šoférovania pripútaný k svojim myšlienkam, pôjdeš na červenú a dostaneš pokutu alebo prejdeš stredovou čiarou a nabúraš. Budeš si myslieť, že ideš do New Yorku, namiesto toho smeruješ do Bostonu. Takto vedie pripútanosť k mysleniu k utrpeniu.”

Študent povedal: “Srdečne ďakujem, rozumiem..”

“Keďže rozumieš, pýtam sa ťa: sú myslenie a nemyslenie odlišné? Sú rovnaké?”

“Keď som smädný, napijem sa.”

“Veľmi dobre. Choď sa napiť čaju.