Novoročný príhovor sanghe

Milí priatelia v dharme,
Ďakujem za Vaše úsilie a aktivity v končiacom sa roku 2019.

Máme za sebou rok zenových udalostí, na ktorých ste mnohí prejavili veľké úsilie a bódhisattvovskú pomoc.

Privítali sme nové členky a členov sanghy, rozdávajúce okolo seba úsmev a pohodu.

Naše ústrania v krásnom prostredí Surya centra sú skvele organizované. Zažívame na nich energiu dharmy, ktorú môžeme ďalej rozdávať „na trhovisku“ – vo svojom reálnom živote. Prispievame svojimi skúsenosťami a radami, do praxe našej európskej i celosvetovej školy. Naše ústrania sú populárne a vyhľadávané.

Chcem Vám popriať všetko najlepšie do nového roku. Využime skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas praxe, v našom osobnom i pracovnom živote. V našej telocvični dharmy získavame skutočný vhľad od pravdy, ktorý si prenesme do budúceho roka, do každého okamihu, keď budeme čeliť ďalším výzvam.

Verím, že sa budeme čo najčastejšie stretávať v reálnom živote i na zenovej praxi, nech to bude kdekoľvek na tomto svete. Veď celý svet je jeden kvet.

Ľubor Košút
opát Bratislavského zenového centra

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je e59ab60c-3eec-4e52-9e8a-9129104a5ee6.png